Để có thêm được nhiều khách hàng hơn từ các dữ liệu ngoài hoặc hệ thông khác, Harasocial hiện tại đã cải tiến thêm chức năng "Nhập dữ liệu" để có thể thêm 1 lúc nhiều khách hàng hơn với đầy đủ thông tin cá nhân của khách. 

Điều này giúp cho việc quảng bá sản phẩm hoặc có thể chăm sóc khách hàng bằng những kịch bản chăm sóc tốt hơn, có thêm được phần lớn lượng khách hàng hơn.


  • Bước 1: Truy cập vào trang Harasocial > Chọn Khách hàng > Chọn Nhập dữ liệu 

  • Bước 2: Tải dữ liệu mẫu về máy bằng cách nhấp vào nút Tại đây

Sau khi tải về máy, bạn nhập các thông tin của khách hàng vào.  

Lưu ý: Không thay đổi thêm sửa xóa các cột dữ liệu mẫu trong đây. 

  • Bước 3: Tải file mẫu vừa rồi đã được thêm thông tin vào. 

Lưu ý: 

  • File được tải lên phải dưới 5MB và không quá 10.000 dòng. 
  • Hệ thống chưa hỗ trợ những ký tự đặc biệt như (.) (,) (-)... Trường hợp trong file có ký tự đặc biệt, khi tải lên hệ thống sẽ báo lỗi như sau: 

  • Khi bạn chọn nút "Ghi đè lên các khách hàng hiện tại có cùng 1 mã khách hàng (PSID)", hệ thống sẽ tự động cho phép đồng bộ các khách hàng có cùng 1 mã PSID.

Ví dụ: Ở hệ thống Haravan lưu mã khách hàng A là 001, tuy nhiên ở 1 hệ thống khác lưu mã khách hàng B cũng là 001.Thì khi nhập dữ liệu khách hàng từ hệ thông khác về Haravan, ta có khách A và B đều có mã là 001. Chính vì vậy khi ta nhấn nút đồng ý cho phép ghi đè lên, hệ thống sẽ tự động lọc và đồng bộ được. 


  • Bước 4: Khi chọn Tiếp tục, hệ thống sẽ gửi thông báo về tình trạng file của bạn đang được tải lên. 

  • Bước 5: Sau khi đã tải lên hoàn tất, kết quả đồng bộ sẽ được báo về email của bạn với nội dung như sau: 

Khi đó bên danh sách khách hàng tại Harasocial, các thông tin khách hàng sẽ được hiển thị đầy đủ như sau: