Đối với 1 số bình luận đặc biệt bạn cần có những phản hồi riêng khác với những phản hồi còn lại, bạn có thể sử dụng công cụ "Nhắn tin riêng" của Harasocial để trả lời lại các bình luận từ khách hàng một cách nhanh chóng. Với công cụ "Nhắn tin riêng" này, bạn có thể: 

  • Theo dõi được những bình luận nào chưa được phản hồi 
  • Thao tác trả lời từng bình luận theo cấp độ, thứ tự dễ dàng
  • Hỗ trợ nhà bán hàng tránh bỏ sót các bình luận từ khách hàng

Khi bình luận mới đổ vào, hệ thống sẽ hiển thị tại khung hội thoại với 2 công cụ hỗ trợ phản hồi bình luận bao gồm: 

1. Phản hồi bằng bình luận: 

Đối với công cụ này khi bạn phản hồi, bình luận của bạn cũng sẽ hiển thị công khai tại bài đăng, nói rõ hơn rằng tất cả mọi người đều sẽ xem được bình luận của bạn. 

2. Phản hồi bằng Tin nhắn riêng: 

Khi nhắn tin riêng, hệ thống Harasocial sẽ tự động lọc và lựa chọn những bình luận chưa được phản hồi bằng tin nhắn. Với các bình luận chưa được phản hồi sẽ được hiển thị như sau: 

Lưu ý: 

  • Đối với phản hồi bằng tin nhắn riêng, bạn chỉ có thể lựa chọn được 1 trong 3 công cụ để phản hồi bao gồm: hình ảnh, sản phẩm, biểu tượng emoji
  • Hệ thống sẽ lọc theo thứ tự từ các bình luận level 1, không quá quy định 7 ngày từ Facebook và chưa được phản hồi bằng tin nhắn riêng.
  • Khi bạn đã phản hồi cho bình luận level 1, hệ thống sẽ tự động lọc đến tiếp bình luận level 2 hoặc các bình luận tiếp theo chưa được phản hồi.

Khi bạn đã phản hồi cho tất cả bình luận của khách hàng đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau: