Đối với công cụ Livestream Version 2, việc thiết lập cấu hình phương thức chốt đơn sẽ được thực hiện trong lần đầu tiên bạn sử dụng Livestream và áp dụng cho tất cả các trang có trong org (tài khoản) của bạn. 

MỤC LỤC:

Lưu ý: Trong quá trình thiết lập kịch bản Livestream, bạn vẫn có thể cài đặt lại cấu hình Livestream. Tuy nhiên các thiết lập mới của bạn sẽ chỉ áp dụng cho kịch bản mà bạn đang thực hiện. 

1. Lựa chọn phương thức chốt đơn: 

Hiện tại Harasocial hỗ trợ bạn 2 phương thức chốt đơn bao gồm: thủ công và tự động. Trong bài hướng dẫn này, Harasocial sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các thiết lập của phương thức chốt đơn thủ công. 

Xem thêm về phương thức chốt đơn tự động tại đây.

2. Cú pháp khách hàng bình luận để chốt đơn: 

 • Có thông tin Mã sản phẩm, Mã biến thể (nếu có) và Số điện thoại. Ví dụ: A1 xanh M 0901234567

 • Bình luận chỉ chứa từ khóa chính Mã sản phẩm. Ví dụ: A1 

Lưu ý: Dưới đây là một số trường hợp về cấu trúc từ khóa có thể diễn ra: 

 • Hệ thống sẽ không phân biệt viết hoa, viết thường hay thứ tự sắp xếp các nội dung trong cú pháp chốt đơn.

 • Trong trường hợp khách hàng đã bình luận đúng cú pháp mua sản phẩm A một lần và lại tiếp tục bình luận cú pháp đó lần thứ hai (vẫn đúng cú pháp)

→ Hệ thống sẽ chỉ ghi nhận khách hàng mua sản phẩm A chứ không thực hiện chốt đơn 2 sản phẩm A cho khách hàng đó. 

3. Cài đặt trả lời tin nhắn tự động: 

Đối với các câu trả lời tự động, hệ thống sẽ hỗ trợ các mẫu câu trả lời từ thư viện nội dung:

 • Tự động hỏi và lưu số điện thoại giao hàng đối với khách hàng mới (khách hàng chưa có thông tin giao hàng) 

 • Tự động hỏi và lưu địa chỉ giao hàng đối với khách hàng mới (khách hàng chưa có thông tin địa chỉ) 

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động phản hồi bình luận của khách hàng sau tối thiểu 5 phút. 

4. Cài đặt bình luận tự động:

 • Bình luận chào mừng đầu live: 

 • Bình luận đề xuất sản phẩm: Đối với phần mềm đề xuất sản phẩm, bạn có thể sử dụng công cụ OBS để thiết lập sản phẩm nổi bật cho Livestream. Xem thêm hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm OBS tại đây

5. Cài đặt nâng cao:

 • Tự động thêm sản phẩm vào đơn hàng nháp: sau khi khách hàng bình luận đúng với cú pháp từ khóa chốt đơn, hệ thống sẽ tự động tạo một đơn hàng nháp dựa vào các sản phẩm tương ứng với từ khóa đó tại mục hội thoại Harasocial. 

 • Tự động ngừng chốt đơn sau khi Livestream kết thúc: Chiến dịch sẽ không tự động nhận thêm bình luận. Nếu không kích hoạt tính năng này, khi chiến dịch Livestream kết thúc, khách hàng vẫn có thể xem lại video Livestream đó và chốt đơn, khi đó nếu muốn ngừng nhận thêm đơn, bạn cần nhấn vào nút Ngừng chốt đơn tại đây. 

 • Tự động khóa toàn bộ từ khóa chốt đơn: Với tính năng này, hệ thống tự động vô hiệu hóa tất cả từ khóa sản phẩm để tránh khách hàng chốt đơn trước khi chưa đến lượt. Bạn có thể mở lại từ khóa khi livestream bắt đầu.

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, bạn nhấn Lưu cấu hình.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!