Mục lục: 


1. Giới thiệu về chủ đề thông báo định kỳ: 

Đây là dạng cải tiến cho chủ đề thông báo 1 lần. Thay vì như trước đây, tin nhắn thông báo chỉ được gửi 1 lần và muốn gửi tiếp thì khách hàng phải đăng ký nhận chủ đề lại. Bây giờ, bạn có thể gửi tin nhắn thông báo trong thời gian dài hơn mà khách hàng không cần phải thực hiện thao tác đăng ký thêm nữa.

Các thông báo gửi theo chủ đề thông báo định kỳ còn có thể:

  • Gửi đến cho đối tượng khách hàng tương tác ngoài 24h.

  • Tiếp cận được số lượng lớn khách hàng hơn. 

  • Có thể thống kê được phần trăm tương tác với khách hàng 

  • Theo dõi được sự hiệu quả trong việc gửi các thông báo và quảng cáo.  

2. Cách cài đặt và gửi chủ đề đến khách hàng: 

  • Bước 1: Thiết lập chủ đề thông báo định kỳ

Truy cập “Chiến dịch” → “Chủ đề thông báo”→ “Định kỳ” “Chủ đề mới”

Tạo chủ đề thông báo định kỳ với nội dung là ‘Khách hàng nhận thông báo mới’ (hoặc bất cứ chủ đề nào bạn muốn, tối đa 50 ký tự) → Chọn hình ảnh → Chọn “Tần suất gửi thông báo” → Nhập lý do tại sao khách hàng nên đăng ký theo dõi chủ đề này (tối đa 64 ký tự) → Bạn có thể chọn gửi tin nhắn xác nhận khi khách hàng đồng ý nhận tin → Lựa chọn Gắn kịch bản chăm sóc → Bấm “Tạo chủ đề”

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị chủ đề bạn đã tạo → Bấm “Bật” ở nút ẩn/hiện để chủ đề có thể hoạt động

  • Bước 2: Thiết lập đăng ký nhận thông báo định kỳ đến khách hàng:   

Để có thể gửi được tin nhắn đăng ký nhận thông báo đến khách hàng, ta có thể áp dụng thông qua các loại kịch bản có trong Harasocial: 

⇒ Dưới đây là cách thức cơ bản để có thể gửi được tin nhắn đăng ký nhận thông báo định kỳ đến với khách hàng: 

Đầu tiên, bạn cần tạo 1 kịch bản chăm sóc cho khách hàng sau khi trải nghiệm mua hàng như sau

Đặt tên kịch bản chăm sóc và bấm “Nút này” để bắt đầu thiết lập 

Sau đó bạn tiến hành chỉnh sửa thời gian để kịch bản chăm sóc có thể tự động gửi đến khách hàng → bật nút “Kích hoạt” → chọn “Tạo tin nhắn mới” 

Sau đó bạn tiến hành thiết lập một kịch bản gửi lời mời đăng ký nhận thông báo: Khi khách hàng lựa chọn đồng ý → sẽ nhận được tin nhắn đăng ký thông báo định kỳ HOẶC khách hàng chọn từ chối → gửi lời cảm ơn đến khách hàng.

Bạn có thể tạo tiếp 1 tin nhắn khi khách hàng nhấn đồng ý nhận thông báo hoặc sử dụng nút tin nhắn trả lời mặc định để đến lý do khách hàng đăng ký theo dõi. 


Sau đó bạn chỉ cần bấm “Lưu” là đã hoàn thành.

Lưu ý: 

  • Nội dung kịch bản có chứa chủ đề thông báo chỉ sẽ được gửi 1 lần cho khách hàng và không thể lặp lại. Dù bạn có thực hiện gắn chủ đề thông báo đó cho một kịch bản khác vẫn sẽ không thể hoạt động được. 
  • Ở phía hội thoại của khách hàng, khi họ nhấn nút đăng ký nhận tin thì hệ thống sẽ cho phép khách hàng có thêm những quyền quản lý như sau:  

1. Khi khách hàng nhấn "Stop Notification" (Dừng thông báo), khách hàng sẽ được hủy không nhận tin nhắn định kỳ nữa. Để đăng ký lại, chỉ cần nhấn Quản lý   Chọn "Resume Notification"

2. Mute Coversation (Tắt thông báo cuộc trò chuyện): Khi nhấn nút Tắt thông báo, hệ thông sẽ cho phép ngưng nhận tin nhắn trong thời gian thiết lập

3. Something's wrong (Báo cáo): Tính năng này sẽ cho phép khách hàng báo cáo nếu hội thoại có tin nhắn không phù hợp. 

  • Bước 3: Gửi tin nhắn đến cho các khách hàng đã đăng ký: 

Truy cập Chiến dịch → Tin nhắn thông báo → “Tạo tin nhắn mới” 

Sau đó bạn thực hiện gửi các thông báo đến cho khách hàng dựa trên các đối tượng đã đăng ký chủ đề thông báo định kỳ. Cách tạo tin nhắn hàng loạt và lựa chọn đối tượng bạn có thể xem tại bài hướng dẫn “Gửi tin nhắn thông báo” 

Trải nghiệm tại giao diện khách hàng: 

 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!