Mục lục:

Với tính năng tin nhắn thông báo tại Harasocial, bạn có thể gửi tin nhắn hàng loạt đến với những khách hàng có nhắn tin với Fanpage. Bạn có thể lựa chọn các loại tin nhắn phù hợp với điều kiện và mục đích mà bạn muốn gửi đến khách hàng. 

Để tạo tin nhắn thông báo gửi hàng loạt, bạn truy cập Chiến dịch → Tin nhắn thông báo → "+Tin nhắn mới:

Bước 1: Chọn đối tượng và thời điểm gửi tin nhắn: 

Để cá nhân hóa và hiệu quả tin nhắn được cải thiện hơn, bạn nên lọc và gửi cho chính xác nhóm khách hàng mà bạn thấy tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

1. Loại tin nhắn: 

  • Tin nhắn khách hàng vừa tương tác trong 24 giờ. 

  • Khảo sát cho khách hàng vừa tương tác trong 7 ngày.

  • Tin nhắn cho khách hàng đồng ý nhận chủ đề thông báo định kỳ.

2. Hệ thống hỗ trợ các điều kiện lọc giúp bạn gửi đến những đối tượng một cách chi tiết hơn. 


3. Bạn có thể lên lịch gửi để tự động gửi sau đó. Lưu ý: Hệ thống đang tự chọn là Bắt đầu gửi ngay, khi bạn nhấp vào sẽ có thể lựa chọn chi tiết hơn về khung thời gian mà bạn muốn gửi. 

Bước 2: Soạn thảo nội dung tin nhắn:

Hệ thống hỗ trợ bạn có thể soạn thảo và gửi nhiều định dạng tin nhắn khác nhau như: văn bản, hình ảnh, bộ sưu tập, chèn thời gian chờ giữa các tin nhắn, thu thập thông tin khách hàng nhập,... Sau đó, bấm Gửi tin nhắn.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn lựa chọn loại tin nhắn là Tin nhắn cho khách hàng đồng ý nhận chủ đề thông báo định kỳ, tại phần soạn thảo nội dung bạn chỉ có thể lựa chọn 1 trong 3 khối tính năng bao gồm: Văn bản, Hình ảnh và Bộ sưu tập; còn lại bạn không thể chỉnh sửa hoặc bổ sung bất kỳ nội dung gì.

  • Tương tự với loại tin nhắn là Khảo sát cho khách hàng vừa tương tác trong 7 ngày, bạn chỉ có thể lựa chọn nội dung là các mẫu khảo sát đã tạo ở phần Đánh giá khảo sát, bạn không thể bổ sung thêm bất kỳ nội dung gì. Cách tạo mẫu khảo sát bạn có thể xem thêm tại đây

  • Những mẫu khảo sát khi được áp dụng gửi trong Tin nhắn thông báo, không được đính kèm những từ ngữ có liên quan đến quảng cáo theo quy định của Facebook (ví dụ: khuyến mãi, mua 1 tặng 1,...).  

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!