MỤC LỤC: 

Chủ đề thông báo định kỳ (Recurring Notifications) là phiên bản nâng cấp của chức năng chủ đề thông báo 1 lần (OTN) trước đây của Harasocial. Hiện tại bạn có thể gửi tin nhắn thông báo đến cho khách hàng với tần suất nhận tin nhắn trong khoảng thời gian dài hơn. Các thông báo gửi theo chủ đề thông báo định kỳ còn có thể:

 • Gửi đến cho đối tượng khách hàng tương tác ngoài 24h.

 • Tiếp cận được số lượng lớn khách hàng hơn. 

 • Có thể thống kê được phần trăm tương tác với khách hàng.

 • Theo dõi được sự hiệu quả trong việc gửi các thông báo và quảng cáo.  


1. Thiết lập chủ đề thông báo định kỳ: 

Lưu ý: 

 • Đối với các hội thoại sau 24h, nhân viên không thể trực tiếp gửi chủ đề đăng ký đến cho khách hàng, tính năng sẽ bị ẩn. 

 • Nhân viên có thể gửi lại các chủ đề trong danh sách “Đã gửi”

  • Trường hợp nhân viên gửi 1 chủ đề, khách hàng nhấn đồng ý nhận tin nhiều lần → hệ thống sẽ mặc định ghi nhận ngày của lần đầu nhận tin.

  • Trường hợp nhân viên gửi 1 chủ đề nhiều lần, khách hàng nhấn đồng ý nhận tin trên mỗi tin tối đa 1 lần → hệ thống sẽ cập nhật lại thời gian của lần nhấn đồng ý chủ đề gửi lại lần nhất. 

  • Lời mời đã gửi + chưa đồng ý nhận tin ⇒ Hiển thị có thể gửi lại sau 7 ngày

Sau 7 ngày, hệ thống sẽ cho phép gửi lại như sau: 

 • Lời mời đã gửi + đã đồng ý nhận tin ⇒ Hiển thị có thể gửi lại sau khi hết thời hạn của chủ đề.

 • Các chủ đề hết hạn theo dõi của khách hàng sẽ chuyển về danh sách "Chưa gửi".

2. Gửi tin nhắn đến các khách hàng đã đăng ký chủ đề: 

Có 2 cách thức để bạn có thể gửi tin nhắn thông báo đến với khách hàng: 

Cách 1: Truy cập Chiến dịch → Tin nhắn thông báo

Sau đó bạn thực hiện gửi các thông báo đến cho khách hàng dựa trên các đối tượng đã đăng ký chủ đề thông báo định kỳ. Cách tạo tin nhắn hàng loạt và lựa chọn đối tượng bạn có thể xem tại bài hướng dẫn “Gửi tin nhắn thông báo”.

Cách 2: nhân viên trực tiếp gửi tin nhắn cho các khách hàng có đăng ký chủ đề từ Hội thoại

 • Đối với các hội thoại khách hàng có thời gian tương tác cuối hơn 7 ngàyKhi nhân viên nhấp vào một hội thoại thì hệ thống sẽ kiểm tra khách hàng có đang theo dõi chủ đề thông báo định kỳ nào hay không:

Nếu có: hệ thống sẽ hiển thị khung để gửi tin nhắn theo dõi theo thời gian đăng ký. Bạn chỉ cần nhấp chọn vào chủ đề mà khách hàng đã đăng ký và soạn tin nhắn gửi đến họ là được. 

Nếu khách hàng không có chủ đề đang theo dõi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo chính sách quá 7 ngày  của Facebook như sau:

 • Trong thời gian dưới 7 ngày thì vẫn sử dụng khung nhập tin nhắn để gửi tin nhắn như bình thường.

Lưu ý:

 • Nếu chủ đề đăng ký đã được gửi ra hoặc đã được đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị một nội dung thông báo. Nội dung thông báo bạn có thể chỉnh sửa tại Trợ lý chat Cài đặt Messenger   Cấu hình chung

 • Tin nhắn gửi ra chỉ sử dụng được dưới dạng tin nhắn văn bản và biểu tượng emoji, các công cụ như hình ảnh, gửi sản phẩm sẽ không thể chèn thêm vì ảnh hưởng đến quy định về số lượng tin nhắn được gửi ra.

 • Các chủ đề khách hàng đang theo dõi sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa nếu hệ thống ngừng kích hoạt chủ đề đó. Và sẽ hoạt động lại bình thường khi chủ đề được kích hoạt trở lại.

 • Khung gửi tin nhắn thông báo sẽ không hiển thị nếu khách hàng:

  • Chủ đề đã hết hạn theo dõi 

  • Chủ đề đã ngừng kích hoạt 

  • Không còn bất kì chủ đề nào còn hiệu lực.

Ở phía hội thoại của khách hàng, khi họ nhấn nút đăng ký nhận tin thì hệ thống sẽ cho phép khách hàng có thêm những quyền quản lý như sau:  

1. Stop Notification (Dừng thông báo), khách hàng sẽ được hủy không nhận tin nhắn định kỳ nữa. Để đăng ký lại, chỉ cần nhấn Quản lý   Chọn "Resume Notification"

2. Mute Coversation (Tắt thông báo cuộc trò chuyện): Khi nhấn nút Tắt thông báo, hệ thông sẽ cho phép ngưng nhận tin nhắn trong thời gian thiết lập

3. Something's wrong (Báo cáo): Tính năng này sẽ cho phép khách hàng báo cáo nếu hội thoại có tin nhắn không phù hợp. 


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!