MỤC LỤC:

1. Giới thiệu về chủ đề thông báo định kỳ: 

Chủ đề thông báo định kỳ (Recurring Notifications) là phiên bản nâng cấp của chức năng chủ đề thông báo 1 lần (OTN) trước đây của Harasocial. Hiện tại bạn có thể gửi tin nhắn thông báo đến cho khách hàng với tần suất nhận tin nhắn trong khoảng thời gian dài hơn. Các thông báo gửi theo chủ đề thông báo định kỳ còn có thể:

 • Gửi đến cho đối tượng khách hàng tương tác ngoài 24h.

 • Tiếp cận được số lượng lớn khách hàng hơn. 

 • Có thể thống kê được phần trăm tương tác với khách hàng.

 • Theo dõi được sự hiệu quả trong việc gửi các thông báo và quảng cáo.  


2. Thiết lập chủ đề thông báo định kỳ: 

 • Bước 1: Truy cập “Chiến dịch” → “Chủ đề thông báo”→ “Định kỳ” “Chủ đề mới”

 • Bước 2: Tạo chủ đề thông báo định kỳ: 

Bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin: 

 • Đặt tên chủ đề 
 • Lựa chọn hình ảnh 
 • Tần suất nhận thông báo 
 • Nhập lý do mà khách hàng cần phải đăng ký.
 • Nhập tin nhắn xác nhận khi khách hàng đồng ý nhận tin (không bắt buộc). 
 • Lựa chọn gắn vào kịch bản chăm sóc (không bắt buộc).

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị chủ đề bạn đã tạo → Bấm “Bật” ở nút ẩn/hiện để chủ đề có thể hoạt động.

3. Gửi tin nhắn đăng ký chủ đề đến khách hàng: 

Có 3 cách thức để bạn có thể gửi đăng ký chủ đề thông báo định kỳ đến cho các khách hàng:  

 • Cách 1: Thông qua các kịch bản chatbot

Bạn có thể chèn chủ đề thông báo định kỳ thông qua các kịch bản sau: 

- Kịch bản chăm sóc.

- Đường dẫn ref.

- Kịch bản trả lời theo từ khóa. 

Trong khung soạn thảo nội dung kịch bản chatbot, bạn lựa chọn khối tính năng “Đăng ký định kỳ”

 • Cách 2: Sau khi hoàn tất tạo đơn: 

Tại Trợ lý chat → Hội Thoại → Cấu hình chung → Kích hoạt tính năng Tự động gửi lời mời khách hàng nhận thông báo định kỳ sau khi tạo đơn hàng và lựa chọn chủ đề sẽ gửi: 


Khi bạn tạo đơn thành công, hệ thống sẽ gửi mẫu xác nhận đơn hàng đến khách hàng → sau đó hệ thống sẽ gửi tin nhắn lời mời đăng ký chủ đề thông báo định kỳ như sau: 

 • Cách 3: Nhân viên trực tiếp gửi đăng ký chủ đề thông báo định kỳ trong hội thoại:   


Khi lựa chọn 1 chủ đề, bạn có thể xem trước nội dung chủ đề được gửi ra như sau: 

Lưu ý: 

 • Đối với các hội thoại sau 24h, nhân viên không thể trực tiếp gửi chủ đề đăng ký đến cho khách hàng, tính năng sẽ bị ẩn. 

 • Nhân viên có thể gửi lại các chủ đề trong danh sách “Đã gửi”

  • Trường hợp nhân viên gửi 1 chủ đề, khách hàng nhấn đồng ý nhận tin nhiều lần → hệ thống sẽ mặc định ghi nhận ngày lần đầu nhận tin.

  • Trường hợp nhân viên gửi 1 chủ đề nhiều lần, khách hàng nhấn đồng ý nhận tin trên mỗi tin tối đa 1 lần → hệ thống sẽ cập nhật lại thời gian của lần nhấn đồng ý chủ đề gửi lại lần nhất. 

 • Các chủ đề hết hạn theo dõi của khách hàng sẽ chuyển về danh sách "Chưa gửi".

4. Gửi tin nhắn đến các khách hàng đã đăng ký chủ đề: 

Có 2 cách thức để bạn có thể gửi tin nhắn thông báo đến với khách hàng: 

 • Cách 1: Truy cập Chiến dịch → Tin nhắn thông báo


Sau đó bạn thực hiện gửi các thông báo đến cho khách hàng dựa trên các đối tượng đã đăng ký chủ đề thông báo định kỳ. Cách tạo tin nhắn hàng loạt và lựa chọn đối tượng bạn có thể xem tại bài hướng dẫn “Gửi tin nhắn thông báo”.

 • Cách 2: nhân viên trực tiếp gửi tin nhắn cho các khách hàng có đăng ký chủ đề từ Hội thoại

- Đối với các hội thoại khách hàng có thời gian tương tác cuối hơn 7 ngày: 

Khi nhân viên nhấp vào một hội thoại thì hệ thống sẽ kiểm tra khách hàng có đang theo dõi chủ đề thông báo định kỳ nào hay không:

 • Nếu có: hệ thống sẽ hiển thị khung để gửi tin nhắn theo dõi theo thời gian đăng ký. Bạn chỉ cần nhấp chọn vào chủ đề mà khách hàng đã đăng ký và soạn tin nhắn gửi đến họ là được. 

 • Nếu khách hàng không có chủ đề đang theo dõi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo chính sách quá 7 ngày  của Facebook như sau:

- Trong thời gian dưới 7 ngày thì vẫn sử dụng khung nhập tin nhắn để gửi tin nhắn như bình thường.

Lưu ý:

 • Nếu chủ đề đăng ký đã được gửi ra hoặc đã được đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị một nội dung thông báo. Nội dung thông báo bạn có thể chỉnh sửa tại Trợ lý chat Cài đặt Messenger   Cấu hình chung

 • Tin nhắn gửi ra chỉ sử dụng được dưới dạng tin nhắn text và biểu tượng emoji, các công cụ như hình ảnh, gửi sản phẩm sẽ không thể chèn thêm vì ảnh hưởng đến quy định về số lượng tin nhắn được gửi ra.

 • Các chủ đề khách hàng đang theo dõi sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa nếu hệ thống ngừng kích hoạt chủ đề đó. Và sẽ hoạt động lại bình thường khi chủ đề được kích hoạt trở lại.

 • Khung gửi tin nhắn thông báo sẽ không hiển thị nếu khách hàng:

  • Chủ đề đã hết hạn theo dõi 

  • Chủ đề đã ngừng kích hoạt 

  • Không còn bất kì chủ đề nào còn hiệu lực.

Lưu ý: Ở phía hội thoại của khách hàng, khi họ nhấn nút đăng ký nhận tin thì hệ thống sẽ cho phép khách hàng có thêm những quyền quản lý như sau:  

1. Khi khách hàng nhấn "Stop Notification" (Dừng thông báo), khách hàng sẽ được hủy không nhận tin nhắn định kỳ nữa. Để đăng ký lại, chỉ cần nhấn Quản lý   Chọn "Resume Notification"

2. Mute Coversation (Tắt thông báo cuộc trò chuyện): Khi nhấn nút Tắt thông báo, hệ thông sẽ cho phép ngưng nhận tin nhắn trong thời gian thiết lập

3. Something's wrong (Báo cáo): Tính năng này sẽ cho phép khách hàng báo cáo nếu hội thoại có tin nhắn không phù hợp. 


Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!