Trả lời: Sau khi khách hàng đã cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại; thông tin đơn hàng sẽ được gửi trực tiếp vào khung chat với khách hàng như sau:

Khách hàng bấm vào "chi tiết đơn hàng" sẽ hiện ra các thông tin đơn hàng của khách.

Tuy nhiên với quyền admin của trang, khi truy cập vào Messenger để xem thông tin đơn hàng thì sẽ không thể xem được. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!