Trả lời: Có một số nguyên nhân dẫn đến trường hợp hệ thống không ghi nhận đường dẫn video đang Livestream trên trang Facebook:
1. Bạn Livestream ở page A nhưng khi thiết lập kịch bản Livestream tại Harasocial là ở page B

Trường hợp này dễ xảy ra đối với các nhà bán hàng có nhiều trang Facebook, đôi lúc sẽ có sự nhầm lẫn nếu các trang đều để chung avatar. Bạn cần kiểm tra kỹ tên trang + ID của trang để hệ thống ghi nhận đúng đường dẫn video Livestream và kịch bản tương ứng. 

2. Livestream trên Facebook được tạo từ công cụ Sự kiện. 

Khi bạn tạo Sự kiện trên Facebook và lựa chọn loại sự kiện là Trên mạng - Facebook Live. Khi tới thời điểm Livestream, hệ thống Haraocial sẽ không ghi nhận được video đó. Hiện tại Harasocial chưa hỗ trợ ghi nhận video Livestream được tạo từ công cụ Sự kiện trên Facebook. 


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!