Đối với công cụ Livestream Version 2, việc thiết lập cấu hình phương thức chốt đơn sẽ được thực hiện trong lần đầu tiên bạn sử dụng Livestream và áp dụng cho tất cả các trang có trong org (tài khoản) của bạn. 

MỤC LỤC:

Lưu ý: Trong quá trình thiết lập kịch bản Livestream, bạn vẫn có thể cài đặt lại cấu hình Livestream. Tuy nhiên các thiết lập mới của bạn sẽ chỉ áp dụng cho kịch bản mà bạn đang thực hiện. 

1. Lựa chọn phương thức chốt đơn: 

Hiện tại Harasocial sẽ chỉ hỗ trợ bạn ở phương thức chốt đơn thủ công (hệ thống sẽ hỗ trợ nhân viên chốt đơn và xác nhận đơn hàng). 

Đối với phương thức chốt đơn tự động, Harasocial đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ ra mắt vào thời gian sắp tới. 


2. Điều kiện chốt đơn: 

  • Có thông tin Mã sản phẩm, Mã biến thể (nếu có) và Số điện thoại. Ví dụ: A1 xanh M 0901234567

  • Bình luận chỉ chứa từ khóa chính Mã sản phẩm. Ví dụ: A1 

Lưu ý: Dưới đây là một số trường hợp về cấu trúc từ khóa có thể diễn ra: 

  • Hệ thống sẽ không phân biệt viết hoa, viết thường hay thứ tự sắp xếp các nội dung trong cú pháp chốt đơn.

  • Trong trường hợp khách hàng đã bình luận đúng cú pháp mua sản phẩm A một lần và lại tiếp tục bình luận cú pháp đó lần thứ hai (vẫn đúng cú pháp)

→ Hệ thống sẽ chỉ ghi nhận khách hàng mua sản phẩm A chứ không thực hiện chốt đơn 2 sản phẩm A cho khách hàng đó. 


3. Cài đặt trả lời tin nhắn tự động: 

Đối với các câu trả lời tự động, hệ thống sẽ hỗ trợ các mẫu câu trả lời từ thư viện nội dung:

  • Tự động hỏi và lưu số điện thoại giao hàng đối với khách hàng mới (khách hàng chưa có thông tin giao hàng) 

  • Tự động hỏi và lưu địa chỉ giao hàng đối với khách hàng mới (khách hàng chưa có thông tin địa chỉ) 

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động phản hồi bình luận của khách hàng sau tối thiểu 5 phút. 

4. Các cài đặt khác:

  • Tự động thêm sản phẩm vào đơn hàng nháp: sau khi khách hàng bình luận đúng với cú pháp từ khóa chốt đơn, hệ thống sẽ tự động tạo một đơn hàng nháp dựa vào các sản phẩm tương ứng với từ khóa đó tại mục hội thoại Harasocial. 

  • Tự động ngừng chốt đơn khi livestream kết thúc: Chiến dịch sẽ không tự động nhận thêm bình luận và tạo đơn hàng nháp nữa. Nếu không kích hoạt tính năng này, khi chiến dịch Livestream kết thúc, khách hàng vẫn có thể xem lại video Livestream đó và chốt đơn, khi đó nếu muốn ngừng nhận thêm đơn, bạn cần nhấn vào nút Ngừng chốt đơn tại đây. 

 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng