Gợi ý chat là một trong những công cụ hỗ trợ cho nhân viên trong việc khai thác các thông tin cần thiết, giúp shop xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, tăng tỷ lệ chốt đơn. Harasocial hỗ trợ 2 mẫu kịch bản gợi ý bao gồm: 

 • Hỏi ngày sinh nhật 

 • Nhận ưu đãi sinh nhật 

MỤC LỤC: 

Truy cập Gợi ý chat: 

Đầu tiên truy cập admin Harasocial → Chọn Trợ lý chat → công cụ Gợi ý chat: 

Tạo kịch bản gợi ý: 

Lựa chọn kịch bản bạn muốn sử dụng, nhấn Xem chi tiết:

Hệ thống sẽ hiển thị bản xem trước để bạn có thể hình dung và sử dụng: 

Khi nhấn “Sử dụng gợi ý”, bạn có thể chỉnh sửa nội dung kịch bản theo ý bạn:

 • Kịch bản gợi ý Hỏi ngày sinh nhật:

 • Kịch bản gợi ý Nhận ưu đãi sinh nhật: 

Đối với kịch bản này, ngoài thiết lập các nội dung cơ bản thì bạn cần lựa chọn thêm chủ đề đăng ký thông báo định kỳ. Khi khách hàng nhấn đồng ý, bạn sẽ có thêm thời gian và cơ hội gửi đến khách hàng những ưu đãi cũng như các thông báo nhằm chăm sóc khách hàng lâu dài hơn. 

Áp dụng ở hội thoại 

Khi bạn nhấn vào nút thì kịch bản sẽ được gửi đến khách hàng. Tuy nhiên nếu muốn chỉnh sửa lại nội dung, bạn có thể nhấn “Chèn gợi ý vào khung trả lời”, nội dung sẽ được hiển thị ở khung nhập tin nhắn để bạn có thể chỉnh sửa lại. 

 • Kịch bản gợi ý Hỏi ngày sinh nhật: 

 • Kịch bản gợi ý nhận Ưu đãi sinh nhật: 


Một số lưu ý bạn cần quan tâm: 

Khi thiết lập nội dung, bạn có thể thêm tối đa 5 hình ảnh. 

 • Kịch bản gợi ý Hỏi ngày sinh nhật: Điều kiện hiển thị của kịch bản đến khách hàng:
  • Khách hàng chưa có ngày sinh và chưa từng nhận được kịch bản hỏi ngày sinh trước đây.
  • Trong trường hợp nhân viên đã gửi kịch bản gợi ý hỏi ngày sinh, nếu khách hàng chưa cung cấp thông tin thì vào 30 ngày sau nút gợi ý hỏi ngày sinh mới được hiển thị lại.
  • Trong trường hợp quá 7 ngày theo quy định của Facebook, nút gợi ý chat sẽ không hiển thị.
  • Nhân viên phải tự cập nhật thủ công ngày sinh khi khách hàng cung cấp thông tin.

 • Kịch bản gợi ý Nhận ưu đãi sinh nhật: 
  • Điều kiện hiển thị của kịch bản đến khách hàng sẽ chỉ hiển thị đối với những khách hàng đã có thông tin ngày sinh nhật hoặc nhân viên vừa cập nhật ngày sinh khách hàng.

  • Chủ đề thông báo định kỳ khi được chọn trong công cụ Gợi ý chat sẽ không thể tắt kích hoạt tại công cụ Chiến dịch → chủ đề thông báo định kỳ: 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!