Bộ lọc là công cụ giúp nhân viên có thể thao tác tìm kiếm các hội thoại 1 cách nhanh chóng. Khi lọc chính xác được các hội thoại tương ứng với điều kiện, nhân viên có thể xử lý các hội thoại đó được tốt hơn. 

MỤC LỤC:

1. Vị trí của bộ lọc? 

Bạn có thể xem được bộ lọc bằng cách: Truy cập Harasocial → Hội thoại → Bộ lọc sẽ được hiển thị phía bên trái phần danh sách hội thoại


2. Bộ lọc hội thoại sẽ bao gồm: 

 1. Lọc theo tin nhắn: Các hội thoại là tin nhắn. Đối với hội thoại là tin nhắn sẽ có ký hiệu như sau

 1. Lọc theo bình luận: Các hội thoại là bình luận. Còn đối với bình luận sẽ có ký hiệu như sau

 1. Lọc theo kênh: Với bộ lọc này chỉ hiển thị khi tài khoản có kết nối từ 2 kênh trở lên. Ví dụ: Instagram, Facebook, Zalo,.... Trong trường hợp shop chỉ có 1 kênh bán thì bộ lọc này sẽ không hiển thị.

 1. Lọc các hội thoại chưa đọc: Với các hội thoại chưa đọc sẽ được hiển thị in đậm phần nền và chữ để dễ phân biệt. 

 1. Lọc theo nhãn: Lọc các hội thoại được gắn nhãn. Với bộ lọc này sẽ có thêm 3 điều kiện:

 1. Lọc hội thoại chưa trả lời: Các hội thoại chưa được nhân viên trả lời

 2. Lọc theo số điện thoại: Lọc các hội thoại có chứa số điện thoại. Với các hội thoại có số điện thoại, phần ảnh đại diện của khách hàng sẽ hiển thị ký hiệu như sau: 

 1. Lọc theo đơn hàng: Các hội thoại đã có đơn hàng được tạo.

 2. Lọc theo người chỉ định: Bộ lọc này sẽ có 2 mục lọc theo tài khoản nhân viên đang hoạt động hoặc đã nghỉ việc

Trong mục đang hoạt động, bạn có thể lọc theo: 

 • Chưa chỉ định: các hội thoại chưa được chỉ định cho nhân viên xử lý 

 • Chỉ định cho tôi: Các hội thoại được chỉ định cho tài khoản đang đăng nhập. 

 • Các nhân viên còn lại

Trong mục Đã nghỉ việc sẽ bao gồm các tài khoản nhân viên không còn tồn tại trên hệ thống. 

 1. Lọc theo thời gian: Có thể lọc theo ngày/giờ


Lưu ý

Sau đó khách hàng liên hệ với trang vào khoảng thời gian nhân viên trực chat đều không trực tuyến → vậy những hội thoại này sẽ được đưa vào bộ lọc chưa chỉ định

 • Ngoài ra với bộ lọc các bình luận chưa trả lời, sẽ có tính năng nhắn tin riêng (private inbox). Đối với tính năng này, nhân viên có thể gửi 1 đến tin nhắn trả lời riêng đến cho khách hàng. Và khi khởi động lại trang đó, bình luận đã được trả lời bằng tin nhắn riêng sẽ không hiển thị ra nữa. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!