Khi thực hiện thao tác Xóa tài khoản nhân viên ra khỏi Harasocial, đồng nghĩa với việc nhân viên ấy đã nghỉ việc. 

⇒ Khi đó, những chỉ số báo cáo hoặc những hội thoại được chỉ định cho nhân viên đó trước đây vẫn sẽ được lưu và hiển thị như sau: 

  • Các hội thoại được chỉ định: 

Bạn có thể tìm những hội thoại của nhân viên đó bằng cách: truy cập Hội thoại → Chọn bộ lọc “Lọc theo người chỉ định” → Chọn “Đã Nghỉ việc”nhập tên nhân viên đã nghỉ việc vào → Khi đó những hội thoại trước đây đã chỉ định cho nhân viên này sẽ được hiển thị.

  • Xem báo cáo: 

Khi bạn chọn xem báo cáo nhân viên theo doanh thu hoặc hội thoại, các nhân viên đã nghỉ định vẫn sẽ được hiển thị và được thêm ghi chú (Đã xóa). Các chỉ số báo cáo của nhân viên đã nghỉ việc vẫn sẽ được lưu trữ dựa theo mốc thời gian mà bạn lọc. 

Lưu ý: Trước khi nhân viên nghỉ việc, bạn cần có những quy trình bàn giao về công việc, các hội thoại đang được chỉ định cho nhân viên đó nhằm tránh ảnh hưởng đến các chỉ số báo cáo sau này.