Hiện tại nhằm bảo vệ tài khoản người dùng, Facebook có một số quy định về nội dung tin nhắn và các hành vi gửi tin nhắn được xem không hợp lệ. Các trường hợp có nội dung không phù hợp đó sẽ được chuyển vào thư mục Spam trên Facebook như sau: 

Mục lục: 

1. Thư mục Spam là gì ? 

Thư mục Spam (còn được gọi là Thư mục rác) là thư mục dành cho các hội thoại có hành vi gửi tin nhắn đến nhiều người cùng một lúc. Nội dung của những tin nhắn này có thể không có ý nghĩa, hoặc quảng cáo về sản phẩm nào đó mà không được sự đồng ý của người nhận.

Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn xử lý Spam của Facebook để biết thêm về các hành vi được xem là Spam. 

2. Tại sao một số khách hàng vào mua hàng lại bị Facebook đánh dấu Spam ?

Nhằm bảo vệ tài khoản của người dùng, Facebook luôn đặt ra một số quy tắc chung để ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp xấu có thể xảy ra với khách hàng của họ.
Vì vậy, điều này dẫn đến việc đa số khách hàng có thể đã 
vô tình vi phạm quy tắc đánh dấu Spam của Facebook.
⇒ 
Kết quả: Các hội thoại nằm trong thư mục Spam của Facebook sẽ không đồng bộ hiển thị qua bên Harasocial. 

3. Thiết lập đồng bộ hội thoại Spam từ Facebook về Harasocial: 

Để có thể lấy lại được những khách hàng đó về Harasocial, ta thực hiện như sau: 

  • Bước 1: Bật tính năng thiết lập đồng bộ hội thoại trong thư mục Spam (tin nhắn rác) như sau: 

  • Bước 2: Thời gian đồng bộ các hội thoại spam từ Facebook về Harasocial sẽ sau 5 phút kể từ tin nhắn cuối cùng của người mua. Đồng thời các hội thoại đó sẽ hiển thị tại bộ lọc tin nhắn rác và có thông báo như sau: 

  • Bước 3: Nếu bạn xác nhận đây là khách hàng của mình hãy tiến hành gửi tin nhắn bất kỳ để xóa đánh dấu Spam.

Lưu ý: 

  • Khi bạn phản hồi tin nhắn của khách hàng trên Harasocial hay tin nhắn spam trên Facebook đều sẽ được đồng bộ hiển thị ở cả 2 nơi: hội thoại Harasocial và hội thoại chính của Facebook. 

  • Thời gian đồng bộ tin nhắn spam từ Facebook về Harasocial sẽ có thể bị kéo dài hơn, điều này có thể do thông tin trạng thái trả về từ phía Facebook có một chút sự gián đoạn.

4. Kết quả nhận được: 

  • Có thêm được một lượng lớn khách hàng tiềm năng. 

  • Không bỏ sót cơ hội kinh doanh.

  • Đẩy mạnh việc chốt đơn thêm nhiều sản phẩm.  


Trong trường hợp bạn đã thiết lập tính năng tự động đồng bộ tin nhắn spam nhưng vẫn không thấy được hội thoại khách hàng ở Harasocial. Vui lòng liên hệ với Harasocial để được hỗ trợ ngay ! 

Cám ơn quý khách hàng!