Để sử dụng được HaraSocial, bạn cần đăng ký tài khoản Haravan.

Truy cập https://harasocial.com và tiến hành đăng ký tài khoản:

Trên trang đăng kí haravan account, người dùng nhập thông tin và bấm "Tạo cửa hàng":

Sau đó cập nhật các thông tin bổ sung và hoàn tất tạo tài khoản Haravan.

2. Kết nối Fanpage vào HaraSocial:

Sau khi đăng kí shop thành công, sẽ hiện trang chọn kênh bán hàng:

Nếu tài khoản facebook của khách hàng lần đầu kết nối với Harasocial, sẽ hiện bước cài app và xin quyền fanpage:

Nếu tài khoản facebook của khách đã từng kết nối với Harasocial thì sẽ bỏ qua bước cài app và mở ra danh sách chọn trang Facebook để kết nối:

Và đây là thành quả sau khi kết nối thành công:

Giới thiệu về Haravan Account

Để sử dụng được HaraSocial (và các sản phẩm khác của Haravan) bạn phải có tài khoản Haravan. Mỗi tài khoản sẽ 1 liên kết ".myharavan.com" riêng biệt để truy cập Haravan OmniPower, nơi trung tâm để bạn quản lý tất cả về khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, tồn kho,...

Bạn có thể truy cập https://accounts.haravan.com/ để đăng ký cho mình 1 tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản đã có:

Khi đăng nhập https://accounts.haravan.com → đây sẽ là nơi bạn quản lý tất cả tài khoản Haravan:

Lưu ý chọn đúng tài khoản, tiếp đến chọn kênh Harasocial để vào quản trị sử dụng:


2. Quản lý kênh kết nối

Sau khi vào trang quản trị Harasocial, bạn có thể xem tổng số lượng kết nối fanpage Facebook tại đây:

Bạn có thể thêm hoặc ngắt trang kết nối vào hệ thống.