MỤC LỤC

Đây là tính năng giúp bạn nhập danh sách mã khác nhau vào hệ thống, sau đó gửi danh sách mã này đến từng subscribers! Bạn có thể ứng dụng để gửi mã khuyến mãi, mã dự thưởng,...


Bước 1: Nhập danh sách mã

Truy cập vào Chiến dịch và chọn Mã khuyến mãi. Bấm Nhập Coupon để tiến hành nhập mã:

Đặt tên chương trình để dễ quản lý, sau đó tải file mẫu và tiến hành nhập mã vào file rồi import:

Sau khi nhập xong, bạn có thể click vào đúng tên chiến dịch để xem lại danh sách mã đã nhập vào hệ thống. Bạn có thể xuất thông tin chiến dịch nếu muốn:

Bước 2: Gửi mã cho khách hàng

Trong bất kì luồng trả lời tự động nào đến khách hàng khi họ tương tác với chatbot, bạn có thể chèn mã khuyến mãi gửi cho họ bằng cách chọn vào block "+ Khuyến mãi":

Sau đó bấm tiếp vào "Chọn chiến dịch khuyến mãi", như khi nãy mình vừa tạo xong chương trình KM T5. Hãy click vào danh mục chiến dịch bạn muốn lấy mã và gửi cho khách hàng -> Chọn định dạng gửi cho khách là dạng văn bản thông thường hoặc Qr Code nữa là xong bạn nhé: