Đây là một tính năng giúp bạn dễ dàng sao chép toàn bộ kịch bản mẫu có sẵn theo Fanpage.

Đội ngũ phát triển sản phẩm đã tạo sẵn kho kịch bản mẫu để bạn có thể tham khảo và trải nghiệm tại link: https://harasocial.com/pages/templates

Tiến hành nhập mã code của bot mà bạn có:


Bấm sao chép để hoàn tất: