• Hiện tại bạn đang bị quá tải với lượng tin nhắn đổ vào ?
  • Bạn đang chưa biết đâu là hội thoại chưa được xử lý xong ?
  • Bạn cần thời gian phản hồi và trả lời lại khách nhưng hội thoại lại nằm lẫn vào các hội thoại mới ?

Tính năng hẹn nhắc nhở trên HaraSocial sẽ giúp nhân viên khắc phục được các vấn đề trên, hỗ trợ nhân viên xử lý hội thoại nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

 

Bạn có thể tìm thấy tính năng nhắc nhở này tại?

Tính năng nhắc nhở sẽ được hiển thị với biểu tượng là hình đồng bồ báo thức như sau:

Thiết lập tính năng hẹn nhắc nhở HaraSocial 

Cách thiết lập thời gian nhắc nhở 

Bạn có thể lựa chọn thời gian tương ứng với mục đích nhắc nhở mà bạn muốn thông qua các gợi ý của Harasocial: 

Thiết lập tính năng hẹn nhắc nhở HaraSocial

Bạn có thể tự thiết lập thời gian hẹn nhắc nhở dài hơn tùy vào mục đích bạn cần bằng cách nhấp vào thời gian Khác rồi thiết lập thời gian.


Thiết lập tính năng hẹn nhắc nhở HaraSocial

  • Giờ: ít nhất 1 phút và tối đa là 24 giờ 

  • Ngày: ít nhất 1 ngày và tối đa 30 ngày

  • Tạo được tối đa 5 nhắc nhở. 

Kết quả sau khi thiết lập:

Sau khi chọn thời gian xong, thì hội thoại của khách sẽ được hiển thị như sau:

Thiết lập tính năng hẹn nhắc nhở HaraSocial

Khi bạn đã xử lý hết công việc cũng như là những việc cần thực hiện với khách hàng, bạn nhấp vào nút "đánh dấu đã xong" để phân loại hội thoại với những nhân viên trực chat khác là được. 


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!