Với phương thức đăng ký bằng tích chọn này, khi khách hàng nhấp vào đăng ký tích chọn & trả lời tin nhắn Opt-in, bạn có thể gửi cho họ những khuyến mãi, nhắc khách hàng quay lại mua hàng trong 24 giờ miễn phí. 

Sau khi cài đặt và gắn lên website, khi khách hàng tích chọn vào ô "Send to Messenger" và bấm liên kết xác thực được tạo từ công cụ Checkbox sẽ trở thành người đăng ký (có trong mục Khách hàng) và nhận được luồng tin nhắn mà bạn đã cài đặt sẵn từ trước. Checkbox sẽ được hiển thị như sau:

MỤC LỤC: 

1. Hướng dẫn tạo kịch bản sử dụng checkbox: 

Truy cập trang quản trị Harasocial của bạn → Công cụ tăng trưởng → Tạo công cụ mới → chọn công cụ "Đăng ký bằng tích chọn":

  • Trước tiên bạn sẽ cài đặt tin nhắn Opt-in trước - đây là tin nhắn mà người dùng sẽ nhận sau khi tương tác với checkbox bạn tạo → Chọn “Sửa” để chỉnh sửa nội dung tin nhắn:

  • Sau khi sửa nội dung tin, bạn bấm lưu và quay về công cụ checkbox đang cài đặt:

  • Và chuyển sang tab thiết lập và bấm "Cài đặt mã JavaScript" cho website bạn muốn gắn checkbox:

  • Bạn cần thêm tên miền website muốn gắn chatbot vào:

  • Và chuyển sang tab "Cài đặt JavaScript" để lấy mã gắn vào thẻ <head> </head> trong website:

Lưu ý: trường hợp các bạn đã gắn mã thông qua công cụ "Customer chat" có thể bỏ qua bước gắn mã này.

2. Tiếp theo là cài đặt hiển thị cho checkbox:

Đoạn code trong phần "2. Nhúng checkbox" sẽ đặt ở nơi bạn muốn gắn, chẳng hạn 1 bài post trên blog hoặc landing page, lưu ý là Code HTML.

Phần "3. Thiết lập checkbox" sẽ giúp bạn tùy chỉnh kích thước, chủ đề checkbox Sau đó bạn copy đoạn code ở phần "4. Nhúng hành động cho tin Opt-in" vào ngay dưới đoạn code nhúng checkbox đã gắn ở trên. Khi khách hàng tích vào và bấm nút này, sẽ ngay lập tức nhận được tin opt-in bạn gửi. 

Sau khi đã hoàn tất, bấm Lưu và kích hoạt:

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!