MỤC LỤC: 

Sao chép kịch bản mẫu:

Sau khi thực hiện kết nối trang thành công, hệ thống sẽ hiển thị trang sao chép kịch bản mẫu. Với trang này, bạn có thể sử dụng kịch bản mẫu có sẵn của Harasocial để áp dụng cho việc kinh doanh của bạn.

Bước 1: Khi chọn 1 kịch bản phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị ra mục thông tin và video demo trước về kịch bản đó. 

Bước 2: Khi nhấp vào Sao chép kịch bản, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết nội dung kịch bản đó: 

Bước 3: Chọn Sao chép kịch bản là hoàn tất. 

Thiết lập chatbot lời chào:

Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng các kịch bản có sẵn của Harasocial, bạn vẫn có thể tự soạn cho mình 1 kịch bản riêng với các nội dung bao gồm: thiết lập lời chào, giới thiệu về cửa hàng hoặc các câu hỏi thường gặp liên quan đến các sản phẩm... và khi khách hàng thực hiện chat với cửa hàng lần đầu tiên, các câu hỏi này sẽ được hiển thị. 

Bước 1: Bạn nhấp vào nút “bạn tự soạn kịch bản cho cửa hàng” 

Bước 2: Tại đây bạn có thể lựa chọn nội dung và chỉnh sửa tin nhắn theo nhu cầu của bạn. 

Lưu ý:

  • Đối với trang trợ lý này chỉ hiển thị sau khi kết nối thành công 1 trang fanpage mới, không áp dụng cho trang cũ. 

  • Đối với menu chat trong Messenger, bạn có thể thiết lập tối đa 5 menu không bao gồm menu cuối "Powered by Haravan" và các menu không được trùng nhau.

Bạn có thể cập nhật thêm menu tại trang Trợ lý chat → Cài đặt Messenger → Chọn Menu chính

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!