Hướng dẫn đăng kí gói dịch vụ Omni

Trong trường hợp đăng ký mới tài khoản, bạn được 15 ngày dùng thử miễn phí.

Sau đó bạn cần đăng ký mua gói dịch vụ để được sử dụng tiếp. Cách làm như sau:

Tại trang quản trị Harasocial, bạn vào mục Thanh toán:

Sau đó chọn "Thay đổi gói dịch vụ":

Tiếp theo chọn gói dịch vụ bạn muốn mua. Gói cơ bản nhất là gói Start, có đầy đủ các tính năng cơ bản khi sử dụng Harasocial:


Lưu ý: Số lượng trang Facebook kết nối vào Harasocial tương ứng với từng gói dịch vụ như sau:

  • Gói START: 3 fanpage kết nối.
  • Gói PRO: 3 fanpage kết nối.
  • Gói GROW: 3 fanpage kết nối.
  • Gói SCALE: 5 fanpage kết nối.

Trường hợp số lượng fanpage bạn muốn kết nối Harasocial có nhiều hơn, hãy làm theo hướng dẫn mua bổ sung thêm trang Facebook kết nối Harasocial dưới đây:


Hướng dẫn đăng kí gói dịch  vụ Social Advanced

Bạn có thể tham khảo xem thêm các tính năng năng cao của Harasocial tại Gói dịch vụ Social Advanced

Hiện nay bạn đã có thể đăng kí trực tiếp trên Cấu hình Billing Omni bằng cách:

1. Chọn Cấu hình -> Billing -> Mua Bổ sung gói Social Advanced 2021


Chọn hình thức thanh toán -> Bắt đầu thanh toán