Với các tiện ích nhãn trong Harasocial, việc gắn nhãn tự động sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian lọc hay phải gắn nhãn cho từng hội thoại theo cách thủ công.

MỤC LỤC: 

Trước tiên bạn cần truy cập vào Trợ lý chat → Hội thoại → Tiện ích nhãn. Harasocial hỗ trợ cho nhà bán hàng 2 phương thức để có thể tự động gắn nhãn cho 1 hội thoại:

1. Tự động gắn nhãn vào hội thoại có số điện thoại: 

Với các hội thoại có chứa số điện thoại, hệ thống sẽ tự động gắn nhãn cho hội thoại đó. Bạn chỉ cần thiết lập nhãn sau đó lựa chọn nhãn bạn muốn gắn là được. Cách thiết lập nhãn bạn có thể tham khảo tại đây

Thực tế, hội thoại có số điện thoại được tự động gắn nhãn như sau:

2. Tự động gắn nhãn vào hội thoại có chứa từ khóa: 

Với các hội thoại có chứa từ khóa mà bạn thiết lập sẽ được tự động gắn nhãn tương ứng. Bạn cần chọn tên nhãn và từ khóa bạn muốn gắn lên hội thoại. 

Lưu ý: 

  • Các từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy “,”

  • Bạn có thể tạo tối đa 5 nhãn tự động cho các hội thoại có chứa từ khóa.

Ví dụ: bạn chọn gắn nhãn “mới” với những hội thoại có chừa từ khóa là “chào”, “alo” hoặc “hi”. Thực tế hiển thị trên những hội thoại sẽ được gắn nhãn như sau: 

Bài viết liên quan: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!