MỤC LỤC:

Harasocial là 1 công cụ giúp người kinh doanh bán hàng online quản lý tất cả hội thoại, xử lý đơn hàng cho các khách hàng trên Facebook với nhiều tính năng ưu việt.

Tính năng giúp đồng bộ nhãn từ hộp thư trang Facebook về Harasocial giúp các khách hàng đang kinh doanh online trên Facebook dễ dàng chuyển đổi sử dụng Harasocial, nhưng kết nối các nhãn đã gắn từ inbox Facebook.

Bật đồng bộ nhãn từ Facebook về Harasocial:

Để bật đồng bộ nhãn Facebook về Harasocial, bạn truy cập vào "Trợ lý chat" → "Tiện ích nhãn" → Tự động đồng bộ nhãn từ Facebook về Harasocial và bật:

Lưu ý:

  • Nhãn chỉ đồng bộ 1 chiều từ Facebook về hệ thống Harasocial.

  • Chức năng đồng bộ nhãn từ Facebook chỉ hỗ trợ các nhãn được tạo từ Facebook. Các nhãn mặc định tự sinh ra trên Facebook khi khách hàng tạo quảng cáo, hoặc tạo đơn hàng trên Facebook sẽ không thể đồng bộ về Harasocial. Ví dụ: ad, tạo đơn hàng Facebook, ad_id,... . 

  • Các nhãn được đồng bộ từ Facebook sẽ nằm trong thư mục nhãn là "Facebook", và để trạng thái Ẩn/Hiện mặc định là "Ẩn":

Nguyên tắc đồng bộ:

  1. Với khách hàng kết nối fanpage mới:

  • Hệ thống Harasocial đồng bộ 100 nhãn trên Fanpage (bao gồm cả nhãn chưa gắn cho hội thoại trên Facebook).

  • Đồng bộ trạng thái gắn nhãn trong Harasocial: tối đa 1 hội thoại được gắn 50 nhãn.

  1. Với khách hàng cũ bật tính năng đồng bộ nhãn Facebook:

  • Hệ thống chỉ đồng bộ khi thực hiện thao tác gắn nhãn vào hội thoại trên inbox Facebook.

Lưu ý: Chỉ đồng bộ dữ liệu 1 chiều từ hệ thống Facebook về Harasocial.

Bài viết liên quan:

Chúc bạn kinh doanh thành công!