MỤC LỤC:

Nhằm hỗ trợ cho các shop có thể bán hàng tự động 24/7 tại công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger được hiệu quả hơn, gia tăng việc tạo đơn tại Messenger mà không cần nhân viên phải trực chat hỗ trợ quá nhiều, việc thiết lập quảng cáo cho công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger sẽ giúp trải nghiệm cho việc mua hàng của khách sẽ trở nên dễ dàng và tự động hóa. 


1. Trải nghiệm của khách hàng đối với quảng cáo tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger sẽ như thế nào? 

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger


2. Hướng dẫn tạo quảng cáo tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger.

Để thiết lập quảng cáo công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger, bạn cần thao tác theo các bước hướng dẫn dưới đây: 

  • Bước 1: Truy cập Trình quản lý quảng cáo tại Meta Buiness Suite  chọn ID tài khoản quảng cáo  bấm "Tạo".

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  • Bước 2: Trên khung lựa chọn mục tiêu chiến dịch, bạn có thể chọn 1 trong 3 loại mục tiêu: Lưu lượng truy cập, Lượt tương tác, Doanh số  Nhấn "Tiếp tục".

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  • Bước 3: Chọn cách thiết lập chiến dịch Nhấn "Tiếp tục".

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  • Bước 4: Nhập các thông tin cho chiến dịch quảng cáo Nhấn "Tiếp".

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  • Bước 5: Nhập các thông tin cho Nhóm quảng cáo → Tại mục “Lượt chuyển đổi" chọn “Ứng dụng nhắn tin" → Chọn trang muốn tạo lời chào, chọn kênh “Messenger"  Nhấn "Tiếp". 

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  •  Bước 6: Nhập tên, lựa chọn các thiết lập quảng cáo và nội dung quảng cáo. 

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  • Bước 7: Tại mục Mẫu tin nhắn, ở bước “Tạo mới", chọn mục “Bắt đầu cuộc trò chuyện" Nhấn “Chỉnh sửa".

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Ở mục “File phương tiện", chọn “Thêm sản phẩm"

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không thấy được lựa chọn "Thêm sản phẩm", phần lớn có thể do bạn chưa được Meta kiểm duyệt, bạn cần liên hệ trực tiếp với phía Meta để được hỗ trợ, bạn có thể tham khảo các bước hướng dẫn tại đây

  • Bước 8: Thêm sản phẩm vào tin nhắn và nhấn Lưu. 

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Lưu ý: 

- Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm vào lời chào và tối đa là 6 sản phẩm

- Bên cạnh đó, bạn có thể chọn lại các hiển thị khác ngoài câu hỏi thường gặp trên lời chào

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

  • Bước 9: Tiến hành đăng quảng cáo. 

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger


3. Tham khảo trải nghiệm cách hoạt động của quảng cáo

Truy cập vào quảng cáo đã tạo và nhấn "Gửi tin nhắn", khi đó khách hàng sẽ nhận được tin nhắn lời chào từ trang và có kèm sản phẩm tương ứng như đã thiết lập. 

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Tạo đơn hàng với sản phẩm thêm trong lời chào

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

4. Báo cáo hiệu quả tạo đơn tại công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger

Với các đơn hàng tạo tại công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger, khi xem thông tin đơn hàng tại hệ thống Haravan OmniPower thì các đơn đó sẽ có trường UTM Campaign = Messenger Shopping như sau:

Hướng dẫn tạo quảng cáo cho tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!