Đối với công cụ này, các sự kiện liên quan đến việc tạo đơn hàng sẽ được ghi nhận và truyền tải lên nền tảng Meta hoặc Haravan Omnipower, từ nguồn tạo đơn gần nhất trong thời gian tối đa 7 ngày, kể từ thời điểm tương tác cuối của người mua trên quảng cáo. Từ đó nhà bán hàng có thể: 

 • Nhận biết được nguồn đơn hàng được tạo đến từ đâu và từ những chiến dịch nào
 • Giúp các nhà bán hàng theo dõi chỉ số các bài quảng cáo tốt hơn, tiết kiệm nhiều thời gian
 • Phát triển chiến lược kinh doanh cho phù hợp. 

Tại Harasocial hỗ trợ 2 cấu hình đẩy sự kiện khi thực hiện tạo đơn hàng bao gồm: 

1. Đẩy sự kiện lên meta: 

Tại đây hệ thống sẽ bao gồm 2 phương thức gửi sự kiện: qua giao thức Conversion API (CAPI) và qua giao thức Signal: 

 • Gửi sự kiện qua giao thức Conversion API (CAPI): với giao thức này bạn bắt buộc phải thực hiện kết nối tài khoản doanh nghiệp với ứng dụng Harasocial, khi đó hệ thống sẽ tự động lọc các trang được kết nối tài khoản thỏa 2 điều kiện: trang được tích hợp với tài khoản doanh nghiệp & có kết nối với Harasocial. Khi kết nối hoàn tất, hệ thống sẽ gửi sự kiện khi đơn hàng đã xác thực hoặc đã có phiếu giao hàng để gửi đến meta theo dõi chính xác các dữ liệu mua hàng của khách hàng, hỗ trợ phân tích và tối ưu quảng cáo hiệu quả hơn. 
 • Gửi sự kiện qua giao thức Signal: Hệ thống sẽ gửi sự kiện mua hàng (purchase) lên Meta khi người dùng nhấn nút “Tạo đơn hàng” tại cửa sổ màn hình “Phương thức thanh toán”. Từ đó meta có thể tổng hợp được số liệu tạo đơn hàng được tạo ra từ quảng cáo. 

Lưu ý: 

 • Khi bật đồng thời 2 giao thức CAPI và Signal, hệ thống sẽ đẩy sự kiện cùng lúc qua 2 giao thức. Meta sẽ đảm nhiệm việc phân tách ghi nhận sự kiện tránh trùng lặp dữ liệu. 
 • Điều kiện để nằm trong danh sách các trang đủ điều kiện gửi sự kiện bao gồm: 
  • Trang đã được kết nối với tài khoản doanh nghiệp. 
  • Trang đã được kết nối tại Harasocial.

2. Đẩy sự kiện sang Haravan Omnipower: 


Hệ thống sẽ gửi các sự kiện AdsID, AdsChannel, UTM_medium, UTM_source, UTM_campaign (nếu có) sang Haravan Omnipower khi người dùng nhấn nút “Tạo đơn hàng” tại cửa sổ màn hình “Phương thức thanh toán”.

 • Bước 1: Bạn cần thực hiện gắn nguồn chuyển đổi chiến dịch vào chatbot trên quảng cáo:

Xem hướng dẫn chi tiết cách tích hợp chatbot vào quảng cáo Facebook Messenger với Bot Payload

 • Bước 2: Khi khách hàng nhấn vào quảng cáo, hệ thống sẽ thực hiện tracking các nguồn chuyển đổi của khách hàng đó như sau: 

 • Bước 3: Khi nhân viên thực hiện tạo đơn hàng dành cho khách hàng đó, tại hệ thống Haravan Omnipower cũng sẽ hiển thị được các tham số UTM: 

 • Bước 4: Để xem được hiệu quả của lượng đơn hàng thông qua các quảng cáo và sử dụng nguồn chuyển đổi chiến dịch để thu thập dữ liệu, bạn có thể vào báo cáo Bán hàng tại Haravan OmniPower và lọc hiển thị thêm các cột UTM_medium, UTM_source, UTM_campaign

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!