Trường hợp: Khi đang trong quá trình livestream, bạn đang thực hiện chốt đơn hoặc buổi livestream đã kết thúc nhưng bạn chưa tắt tính năng Ngừng chốt đơn, cùng 1 khách hàng tiếp tục bình luận từ khóa đúng cú pháp lần thứ 2 vào video livestream. 

Hỏi: Lúc này nhân viên đang xử lý đơn thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái tự động như thế nào? 

Trả lời: Sẽ có các trường hợp cập nhật trạng thái xảy ra: 

  • Nếu nhân viên chưa chọn "Nhận chốt đơn" ở bình luận đầu → hệ thống vẫn sẽ hiển thị trạng thái mặc định ban đầu "Chờ xử lý" 
  • Nếu bình luận đầu nhân viên đã chọn "Nhận chốt đơn":
    • Với trạng thái "Chờ xử lý" hoặc "Đang xử lý" → hệ thống vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái. 
    • Với các trạng thái còn lại → hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái sang "Cần xác nhận lại"
  • Nếu bình luận đầu nhân viên đã bấm "Gỡ nhận đơn"  dù ở bất kỳ trạng thái nào hoặc có nhân viên khác vào chọn "Nhận chốt đơn", hệ thống vẫn sẽ cập nhật trạng thái sang "Cần xác nhận lại"