Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. 

Để nắm bắt được nhu cầu về công nghệ cao này, Harasocial đã cải tiến kết hợp tính năng AI trong việc đưa ra những gợi ý về địa chỉ cho khách hàng. 

Tính năng này được hoạt động như sau: 

  • Khi bạn nhập địa chỉ từ ký tự thứ 10 bao gồm số nhà, tên đường thì hệ thống sẽ bắt đầu hiển thị tối đa 3 gợi ý các địa chỉ từ dữ liệu AI. 

  • Và khi lựa chọn được địa chỉ thì hệ thống sẽ tiến hành tách các cấp của địa chỉ vào các mục tương ứng. 

  • Để có thể tiết kiệm được thời gian, hệ thống Harasocial sẽ tự động lọc trong 10 tin nhắn gần nhất có bao gồm các địa chỉ khách hàng đã cung cấp và đưa ra 3 gợi ý địa chỉ để bạn có thể chọn lựa.

Lưu ý: Khi hệ thống tự động lọc 10 tin nhắn có địa chỉ khách hàng, các nội dung tin nhắn sẽ đi kèm với phần địa chỉ gợi ý. Bạn cần phải loại ra các thông tin không liên quan và chỉnh sửa những thông tin địa chỉ không chính xác trước khi xác nhận đến khách hàng.  

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!