Hiện tại Harasocial cho phép nhà bán hàng có thể lựa chọn nhiều hội thoại để có thể gắn/gỡ các hành động vào cùng 1 lúc, rút ngắn được các thao tác thủ công trước đây, các hành động mà tính năng này hỗ trợ bao gồm: 

 • Đánh dấu đã xong 

 • Mở lại hội thoại 

 • Gắn hoặc gỡ nhãn hội thoại 

 • Chỉ định hội thoại

Mục lục: 

1. Nút lựa chọn hội thoại được hiển thị tại đâu? 

Tại danh sách Hội thoại, nút lựa chọn hội thoại sẽ được hiển thị tại đây:

Khi nhấn vào biểu tượng trong ô đỏ trên hình, danh sách Hội thoại sẽ hiển thị nút chọn dành cho các hội thoại như sau: 

2. Các hành động được gắn/gỡ cho hội thoại: 

Khi bạn thực hiện lựa chọn Hội thoại, hệ thống cho phép bạn chọn tối đa 450 hội thoại cho 1 lần thao tác. Dưới đây là những hành động mà bạn có thể thao tác:

Lưu ý: Khi bạn chọn tất cả hội thoại để gắn gỡ hành động, trong lần đầu chọn bạn có thể chọn được 30 hội thoại, để có thể chọn tiếp các hội thoại còn lại bạn vui lòng thực hiện kéo danh sách để hệ thống có thể load thêm hội thoại, khi đó nút Chọn tất cả sẽ được hiển thị và bạn có thể chọn tiếp. 

 1. Đánh dấu đã xong: 

 • Khi bạn chọn hội thoại đang ở trạng thái “Đã xong” thì hệ thống sẽ hiển thị hành động “Mở lại hội thoại” và ngược lại: 

 • Với hành động Đánh dấu đã xong, khi bạn thao tác cho các hội thoại đang chọn thì các hội thoại đó sẽ bị mất đi. Khi đó, bạn cần kiểm tra kỹ trạng thái hội thoại của bạn đang là gì để nhận biết được hội thoại nào đã được thao tác:  

  • Tất cả: sẽ thấy được tất cả hội thoại bao gồm hội thoại Đã xong

  • Đang mở: Chứa tất cả hội thoại đang cần được xử lý 

  • Đã xong: Các hội thoại đã được xử lý hoàn tất.

 • Khi bạn chọn cùng lúc các hội thoại có cùng 2 trạng thái đối ngược nhau thì hệ thống sẽ ưu tiên thao tác Đánh dấu đã xong cho tất cả hội thoại được chọn. 

 1. Gắn / gỡ nhãn: 

 • Khi chọn “Gắn nhãn”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách toàn bộ nhãn có trong thư viện để bạn có thể lựa chọn để gắn cho hội thoại.  

 • Trong trường hợp bạn chọn gắn các nhãn đã được gắn trên 1 số hội thoại đang chọn thì hệ thống sẽ chỉ xử lý gắn nhãn cho các hội thoại chưa được áp dụng, các hội thoại đã được gắn sẽ không bị gắn lần nữa (trường hợp này sẽ không tính vào lượt báo cáo gắn nhãn.)

 • Danh sách nhãn được gỡ sẽ bao gồm tất cả các nhãn đang được gắn trên các hội thoại được chọn. 

Lưu ý: 

 • Danh sách nhãn sẽ không bao gồm nhãn “LIVE”.

 • Hệ thống sẽ tối đa 10 nhãn trong một lần thao tác gắn/gỡ nhãn. 

 • Các nhãn đang được gắn hoặc gỡ trên hội thoại được chọn sẽ không xử lý ghi nhận vào báo cáo nhãn hội thoại.

Ví dụ: Có 3 hội thoại 1, 2, 3. Trong đó hội thoại 1 và 3 có gắn nhãn A, sau đó bạn thực hiện chọn hội thoại 1, 2, 3 để gắn nhãn A => Báo cáo sẽ chỉ ghi nhận lượt gắn nhãn cho hội thoại 2 vì hội thoại này chưa có nhãn A, còn hội thoại 1 và 3 đã có nhãn A nên sẽ không được tính (Tương tự với thao tác gỡ nhãn). 

c. Chỉ định hội thoại: 

 • Khi bạn chọn "Chỉ định hội thoại" và chọn 1 nhân viên để chỉ định, bạn có thể lựa chọn tên 1 nhân viên hoặc "Chỉ định cho tôi". Khi đó hệ thống sẽ rà soát các hội thoại đã chọn theo các điều kiện sau: 
  • Nếu hội thoại đó đã được chỉ định cho tên nhân viên đã chọn, hệ thống sẽ bỏ qua hội thoại đó và rà soát tiếp các hội thoại còn lại để gắn chỉ định. Tương tự với các hội thoại được "chỉ định cho tôi". 
  • Nếu hội thoại đang được chỉ định cho nhân A, nhưng bạn đang thực hiện chỉ định hàng loạt các hội thoại đã chọn nhân viên B. Khi đó hệ thống sẽ thực hiện làm mới và chỉ định tất cả hội thoại cho nhân viên B. 
  • Nếu bạn đang ở mục "Của tôi", khi thực hiện chọn nhiều hội thoại để gắn chỉ định, bạn chỉ có thể chỉ định cho nhân viên khác, nút "Chỉ định cho tôi" sẽ được ẩn và không thể chọn. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!