Tính năng này cho phép bạn có thể dừng tất cả các tin nhắn tự động từ 30 phút trở lên đối với các tính năng sau:

Điều này giúp cho cuộc trò chuyện giữa nhân viên trực chat và khách hàng diễn ra hiệu quả hơn, tập trung hơn. Các kịch bản tin nhắn tự động cũng không thể chạy ra và chen vào cuộc trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng. 

Cơ chế hoạt động của tính năng bao gồm: 

1. Bật tính năng tạm ngừng chatbot: 

Hệ thống đang mặc định thời gian đếm ngược sẽ là từ 30 phút trở xuống. Khi nhân viên nhấn vào “+30 Phút”, tính năng sẽ bắt đầu được đếm ngược và tất cả các kịch bản tự động sẽ không được hoạt động trong 30 phút đó. 

2. Tự động tạm ngừng chatbot khi nhân viên gửi tin nhắn cho khách hàng: 

Truy cập Cài đặt cửa hàngCài đặt chung → Bật “Tự động tạm ngừng chatbot khi nhân viên gửi tin nhắn cho khách hàng”

Khi nhân viên tương tác với khách, tính năng tạm ngừng chatbot sẽ bắt đầu đếm ngược từ 30 phút. Nếu trong trường hợp nhân viên tiếp tục gửi tin nhắn đến cho khách, hệ thống sẽ tải lại thời gian đếm ngược từ đầu

Lưu ý: Sau 30 phút không còn tương tác với khách, tính năng chatbot sẽ được mở lại. Hoặc nhân viên có thể tự chủ động mở lại chatbot khi thời gian đếm ngược chưa kết thúc bằng cách nhấp vào nút Hủy.

3. Tùy chỉnh thời gian tạm ngừng: 

Trong trường hợp thời gian tạm ngừng chatbot đang đếm ngược mà nhân viên thực hiện tăng thêm thời gian thì thời gian sẽ được tính lại từ đầu = toàn bộ thời gian tạm ngừng chatbot đang chọn +  thời gian vừa tăng. 

Ví dụ: Thời gian nhân viên cài đặt tạm ngừng chatbot là 30 phút nhưng thời gian đếm ngược đến hiện tại là còn 27 phút → nhân viên tăng thời gian tạm ngừng chatbot thêm 10 phút → Thời gian đếm ngược được tính từ đầu lại sẽ là 40 phút (30 phút ban đầu đã chọn + 10 phút vừa tăng) 

Lưu ý: 

  • Khi thời gian tạm ngừng chatbot đếm ngược trên 30 phút, nhân viên khi gửi tin nhắn ra sẽ không thể tải lại thời gian đếm ngược từ đầu.

Khi thời gian tạm ngừng chatbot đếm ngược dưới 30 phút, nhân viên khi gửi tin nhắn ra thì sẽ có thể tải lại thời gian đếm ngược từ 30 phút. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!