MỤC LỤC:

Giới thiệu:  

  • Hiện tại bạn đang bị quá tải với lượng tin nhắn đổ vào ?

  • Bạn đang chưa biết đâu là hội thoại chưa được xử lý xong ?

  • Bạn cần thời gian phản hồi và trả lời lại khách nhưng hội thoại lại nằm lẫn vào các hội thoại mới ?

Tính năng hẹn nhắc nhở trên Harasocial sẽ giúp nhân viên khắc phục được các vấn đề trên, hỗ trợ nhân viên xử lý hội thoại nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

 

Bạn có thể tìm thấy tính năng nhắc nhở này tại?

Tính năng nhắc nhở sẽ được hiển thị với biểu tượng là hình đồng bồ báo thức như sau:

Hoặc ở mục soạn tin nhắn, khi bạn nhập tin nhắn thì ở mục Hành động đi kèm cũng sẽ có tính năng này 

Cách thiết lập thời gian nhắc nhở: 

Bạn có thể lựa chọn thời gian tương ứng với mục đích nhắc nhở mà bạn muốn thông qua các gợi ý của Harasocial: 

Bạn có thể tự thiết lập thời gian hẹn nhắc nhở dài hơn tùy vào mục đích bạn cần bằng cách nhấp vào nút tùy chỉnh rồi thiết lập thời gian.

  • Giờ: ít nhất 1 giờ và tối đa là 24 giờ 

  • Ngày: ít nhất 1 ngày và tối đa 7 ngày

Kết quả sau khi thiết lập:

Sau khi chọn thời gian xong, thì hội thoại của khách sẽ được chuyển vào mục trạng thái "Nhắc nhở" như sau:

Khi bạn ở trạng thái hội thoại là “Đang mở” hoặc “Tất cả”, thông báo nhắc nhở sẽ được hiển thị như sau:


Khi thời gian chờ hết hạn hoặc khách hàng tương tác lại với trang, hệ thống sẽ tự động mở lại hội thoại để bạn tiếp tục xử lý. Ngoài ra, bạn cũng nhấn vào nút “mở lại hội thoại” để tiếp tục xử lý hội thoại. 


Khi bạn đã xử lý hết công việc cũng như là những việc cần thực hiện với khách hàng, bạn nhấp vào nút "đánh dấu đã xong" để phân loại hội thoại với những nhân viên trực chat khác là được. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!