• Trường hợp: Shop không thể gửi tin nhắn đến cho khách hàng trên Harasocial & Meta dù đã thiết lập app Haravan Funnel làm người nhận chính tại giao thức chuyển giao nhưng hệ thống vẫn xuất hiện những nội dung báo lỗi sau:

#100 - Trang của bạn đang định tuyến cuộc trò chuyện trên Messenger bởi ứng dụng khác. Vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây để chuyển quyền quản lý hội thoại cho Haravan Social. 

  • Nguyên nhân: không trả lời được từ Harasocial ở một số hội thoại là do Facebook vừa có bổ sung chức năng mới là Định tuyến cuộc trò chuyện. Chức năng này khi kích hoạt lên sẽ vô hiệu hoá các cài đặt chọn app chính ở Giao thức chuyển giao.

Bạn có thể truy cập đến tính năng này bằng cách: Vào Cài đặt (Cài đặt & quyền riêng tư) Thiết lập trang  chọn "Xem" tại mục Định tuyến cuộc trò chuyện trên Messenger.

Tại mục Default rooting app nếu bạn đang chọn app "Inbox in Meta Business Suite" thì khi đó toàn bộ hội thoại sẽ do Meta chiếm quyền kiểm soát, dù khách hàng có inbox mới và chọn app Haravan Funnel làm người nhận chính trong giao thức chuyển giao (hội thoại đó sẽ không được hiển thị thông báo khi có tin nhắn mới tại Harasocial, nếu bạn có tìm hội thoại đó tại Harasocial và nhắn tin thì sẽ hiển thị thông báo lỗi như trên).

  • Cách xử lý: Để có thể chiếm lại quyền kiểm soát hội thoại trên Harasocial, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Đầu tiên bạn cần nhấn vào "Edit" tại đây:

Chọn app Haravan Funnel làm ứng dụng mặc định nhận dữ liệu chuyển đến.

Cuối cùng bạn kích hoạt nút Cho phép ứng dụng này kiểm soát các cuộc trò chuyện và nhấn Lưu.

Khi đó, các hội thoại của bạn sẽ đồng bộ về Harasocial được bình thường và bên cạnh đó Harasocial cũng sẽ là ứng dụng chính kiểm soát các hội thoại. 


Một số lưu ý khi thực hiện chiếm lại quyền trò chuyện: 

  • Khi quay về hội thoại trên Harasocial, trong trường hợp nhân viên vẫn không gửi tin nhắn cho khách hàng được thì khi đó bạn cần chờ khách hàng nhắn tin đến trang trước → tiếp theo bạn truy cập lên Meta Business Suite để chuyển hội thoại đến thư mục "Xong" → khi đó bạn có thể nhắn tin tại Harasocial. 
  • Cấu hình này chỉ áp dụng trên từng hội thoại, không áp dụng cho tất cả hội thoại cùng 1 lúc. Nói rõ hơn là đối với mỗi hội thoại trước đó bị ứng dụng khác chiếm quyền, sau khi đã chuyển quyền về Haravan Funnel đều phải có tương tác lại trên Harasocial để chiếm quyền hoàn toàn như lưu ý trên đã đề cập.
  • Trong 1 số trường hợp, sau khi Harasocial đã thực hiện chiếm lại quyền rồi, nếu có nhân viên thay đổi app chiếm quyền khác, thì với các hội thoại đã xử lý cho app Haravan Funnel chiếm quyền trước đó nhân viên vẫn có thể phản hồi khách hàng từ Harasocial bình thường.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!