• Trường hợp: Không thể thực hiện gửi tin nhắn đến cho khách hàng và hiển thị mã lỗi #100 - Hiện không thể gắn thẻ nhân viên cho trang / ứng dụng này. Dù đã thiết lập app Haravan Funnel làm người nhận chính tại giao thức chuyển giao nhưng mã lỗi vẫn xuất hiện. 


  • Nguyên nhân: không trả lời được từ Harasocial ở một số hội thoại là do Facebook vừa có bổ sung chức năng mới là Chuyển quyền trò chuyện. Chức năng này khi kích hoạt lên sẽ vô hiệu hoá các cài đặt chọn app chính ở Giao thức chuyển giao.

Bạn có thể truy cập đến tính năng này bằng cách: Vào Cài đặt Trải nghiệm trang mới Chuyển quyền trò chuyện.  

>>> Vì vậy khi kích hoạt tính năng chuyển quyền trò chuyện và page trả lời hội thoại ở Meta thì hội thoại đó sẽ do Meta chiếm quyền kiểm soát (Meta cũng được xem là 1 app trong danh sách các app kiểm soát hội thoại)

>>> Khi đó bạn không thể chuyển lại cho app khác cho dù khách hàng có inbox mới chọn app Haravan Funnel làm app mặc định trong tính năng chuyển quyền trò chuyện (hội thoại đó sẽ không được hiển thị thông báo khi có tin nhắn mới tại Harasocial, nếu bạn có tìm hội thoại đó tại Harasocial và nhắn tin thì sẽ hiển thị thông báo lỗi như trên)

  • Cách xử lý: Cách duy nhất để xoá quyền kiểm soát của Meta trên hội thoại là lên Facebook Business Suite và bấm "Chuyển đến thư mục xong" trên hội thoại đó, sau đó thao tác lại dưới Harasocial. 


Để hạn chế việc kiểm soát quyền bởi Meta và Harasocial không bị mất quyền kiểm soát hội thoại, bạn cần lưu ý:

  1. Page không nên bật kích hoạt cấu hình ở chức năng "Chuyển quyền trò chuyện"

  2. Nhân viên chỉ nên  thao tác ở Harasocial (Harasocial mobile và Harasocial Web) để không bị Meta chiếm quyền kiểm soát trong trường hợp đã có kích hoạt chức năng "Chuyển quyền trò chuyện".

  3. Khi hội thoại bị kiểm soát bởi Meta, Page lên Facebook Business Suite và bấm "Chuyển đến thư mục xong" và tiếp tục thao tác ở Harascial trên hội thoại này.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!