Công cụ kho hình ảnh trong Harasocial là một trong những công cụ tổng hợp hình ảnh với nhiều thư mục được phân loại phù hợp với nhu cầu của người bán. Kho hình ảnh tại Harasocial sẽ bao gồm 2 dạng thư mục chính: thư mục mặc định và thư mục tùy chỉnh.

MỤC LỤC: 

1. Thư mục mặc định: 

Đây là thư mục chính và tổng hợp tất cả hình ảnh có trên hệ thống Harasocial bao gồm:

 • Yêu thích: chứa các hình ảnh mà người bán nhận định là quan trọng, sử dụng nhiều,... . Bạn có thể thêm vào kho yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng trái tim ở kho hình ảnh tải lên.

Thư mục "Yêu thích" sẽ là thư mục cá nhân từng nhân viên sử dụng, mục đích là để từng nhân viên có thể lưu trữ các hình ảnh thường dùng để khi gửi cho khách hàng một cách nhanh chóng. 

Để bỏ yêu thích 1 hình ảnh khỏi kho yêu thích, bạn thao tác nhấp lại vào biểu tượng trái tim: 

 • Hình đã tải lên: các hình ảnh được tải lên từ máy tính. Bạn có thể xem hình ở dạng 2 chế độ: lưới hoặc trình chiếu. 

 • Hình sản phẩm: tất cả hình ảnh của sản phẩm, được đồng bộ từ Haravan Omni. Tại đây bạn có thể thực hiện Thêm sản phẩm mới, khi đó hệ thống sẽ điều chuyển bạn đến trang tạo sản phẩm tại OmniPower.

Các hình ảnh đại diện, khi nhấn chọn vào 1 hình ảnh đại diện sản phẩm bất kỳ sẽ hiển thị chi tiết các hình ảnh khác của sản phẩm đó:

 • Hình từ Facebook: các hình ảnh được đồng bộ từ fanpage Facebook, hình ảnh sẽ được sắp xếp theo thời gian hình ảnh được tải lên từ mới nhất → cũ nhất. Các hình ảnh sẽ được phân bố hiển thị theo cấu trúc trên Facebook (thư mục hình ảnh).

2. Thư mục tùy chỉnh: 

Với thư mục tùy chỉnh này bạn có thể tạo riêng cho mình các thư mục tùy theo nhu cầu của bạn. Tại đây có 2 dạng thư mục tùy chỉnh bao gồm thư mục chưa ghim và đã ghim. Bạn có thể tạo thư mục bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng như sau: 

 • Bạn có thể tạo tối đa 50 thư mục
 • Mỗi thư mục chứa tối đa 96 hình ảnh 
 • Bạn có thể ghim, chỉnh sửa tên thư mục hoặc xóa bằng cách nhấp vào ký hiệu 3 chấm: 

 • Đối với thư mục đã ghim, bạn có thể ghim tối đa 5 thư mục và điều chỉnh sắp xếp thứ tự của thư mục đó bằng cách nhấn giữ và di chuyển biểu tượng như sau: 

 3. Một số lưu ý về công cụ kho hình ảnh: 

 • Bạn có thể tải tối đa 1 lần 30 hình ảnh.
 • Khi gửi hình ảnh, bạn có thể lựa chọn gửi hình ảnh theo chiều ngang. Số lượng hình ảnh tối đa trong mỗi trình xem là 10 hình. 
 • Khi nhấn chọn cho phép gửi theo chiều ngang, hệ thống sẽ áp dụng cài đặt này cho tất cả các hội thoại còn lại. 

 • Các hình ảnh tải lên chỉ cho phép ở dung lượng dưới 5MB. Với những hình ảnh trên 5MB, hệ thống sẽ tự động giảm dung lượng xuống để phù hợp cho việc tải lên.
 • Với các hình ảnh tải lên có độ phân giải cao, khi tải lên hệ thống sẽ bị hiển thị thông báo "not found". Khi đó, Harasocial sẽ nén dung lượng hình ảnh tối đa 20 megapixels và hiển thị hình ảnh bình thường. Tuy nhiên khi nén ảnh dung lượng hình ảnh sẽ có ảnh hưởng giảm theo.
 • Khi bạn tạo mới một thư mục tùy chỉnh, các hình ảnh trong thư mục này cũng sẽ tồn tại trong thư mục mặc định. 
 • Nếu xóa ảnh ở thư mục tùy chỉnh, ảnh ở thư mục mặc định cũng sẽ bị mất đi.
 • Các hình ảnh tại kho yêu thích chỉ có thể thao tác gửi hoặc bỏ yêu thích. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện xóa hình ảnh tại kho yêu thích
 • Hình ảnh sản phẩm và hình từ facebook sẽ không thể xóa.  
 • Trường hợp hình ảnh từ Facebook đã được đồng bộ về kho hình ảnh, sau đó bạn xóa hình đã lấy về Harasocial từ trên Facebook thì khi gửi hình vẫn sẽ gửi được bình thường.
 • Các quyền được Tạo mới & Đổi tên thư mục / Xoá thư mục & hình ảnh / Tải hình bao gồm: Chủ cửa hàng / Nhân viên / Quyền mặc định/ Nhân viên trực chat
 • Không có quyền thực hiện tác vụ nhưng có quyền vào inbox sẽ hiển thị thông báo “Bạn cần quyền chủ cửa hàng hoặc quản trị viên để tạo thư mục mới" hoặc sẽ bị ẩn tính năng. 
 • Hiện tại đối với các hình ảnh trong thư mục "ảnh trên dòng thời gian" sẽ bị ẩn tại fanpage của bạn. Tuy nhiên tại Harasocial vẫn sẽ có thể đồng bộ thư mục này, nhưng với số lượng là bao nhiêu hình ảnh sẽ phải dựa vào API từ phía Facebook. Điều này sẽ dẫn đến trường hợp có thể bạn sẽ không thấy được hình ảnh hoặc cả thư mục này.  

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!