Trả lời: 

  • Menu 'Powered by Haravan' là menu xuất hiện mặc định trên Chatbot. Khi nhấp vào menu này, bạn sẽ được truy cập đến Messenger để chat với Harasocial . Đối với menu này là menu mặc định, bạn không thể chỉnh sửa nội dung và xóa.

  • Bên cạnh đó, một số menu sẽ hiển thị thêm 2 loại menu mặc định bao gồm: Tra cứu hạng và điểm thưởng, Ưu đãi hiện có. Nguyên nhân hiển thị mặc định của 2 menu này là do bạn đã tạo và kích hoạt chiến dịch: tra cứu mã ưu đãi và tra cứu hạng thành viên, ưu đãi tại hệ thống Loyalty. 

Để có thể ẩn 2 menu này tại menu Messenger, bạn cần tắt kích hoạt 2 chiến dịch này tại hệ thống Loyalty. Cách thiết lập và bật/tắt kích hoạt chiến dịch tra cứu hạng thành viên, ưu đãi của Loyalty, bạn có thể xem thêm tại đây.