Với việc phân chia hội thoại theo trạng thái sẽ giúp phân loại tốt hơn tình trạng hội thoại, các nhân viên có thể dễ dàng vào xử lý theo trình tự để mang lại hiệu quả cao hơn và không gây ra tình trạng thiếu sót khi chăm sóc khách hàng. 

MỤC LỤC:

1. Xem trạng thái hội thoại ở đâu ? 

Truy cập Harasocial → Hội thoại → Trạng thái hội thoại sẽ nằm phía dưới thanh tìm kiếm 

2. Có bao nhiêu trạng thái hội thoại ? 

4 cấp độ trạng thái hội thoại cần xử lý: 

  • Đang mở: chứa các hội thoại mà nhân viên cần xử lý. Trường hợp xử lý xong một hội thoại, nhân viên bấm vào biểu tượng này để chuyển hội thoại vào trạng thái Đã xong:

  • Nhắc nhở: chứa các hội thoại bạn cần phản hồi và thao tác lại với khách hàng sau thời gian mà bạn thiết lập nhắc nhở, các hội thoại sẽ có ghi chú về lý do nhắc nhở trong hội thoại. Để thiết lập tính năng nhắc nhở, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

  • Tin nhắn rác (Spam): Chứa các hội thoại Facebook nghi ngờ là tin nhắn rác. Hãy gửi tin nhắn để xác nhận với Facebook hội thoại đến từ khách hàng của bạn. Khi shop phản hồi lại tin nhắn của khách hàng spam, hệ thống sẽ chuyển hội thoại vào trạng thái Đang mở. 

  • Đã xong: chứa các hội thoại đã được xử lý xong. Để đánh dấu đã xong 1 hội thoại, bạn nhấp vào ký hiệu sau: 

Trong hội thoại sẽ có ghi chú về nhân viên đã đánh dấu đã xử lý xong hội thoại.

Trường hợp khách hàng chat lại, hệ thống sẽ tự động chuyển hội thoại đó sang trạng thái Đang mở để nhân viên xử lý tiếp, hoặc nhân viên nhấp vào ký hiệu Mở lại hội thoại

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!