Khi tạo nội dung tin nhắn thông báo định kỳ và chọn 1 trong những khối tính năng bên dưới để thiết lập kịch bản:

⇒ Bạn chỉ có thể chọn 1 khối tính năng duy nhất, các khối còn lại sẽ không hiển thị để bạn chọn tiếp. 

Nguyên nhân: Với tin nhắn thông báo dựa trên chủ đề thông báo định kỳ, bạn chỉ có thể chọn 1 khối tính năng để thiết lập nội dung 

Giải pháp: Bạn có thể lựa chọn khối tính năng Bộ sưu tập để có thể gửi được nhiều nội dung hơn ngay trong tin nhắn đầu tiên. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!