Trong quá trình sử dụng sản phẩm sẽ gặp một số lỗi phát sinh. Bên dưới là 1 số lỗi chúng tôi tổng hợp lại, bạn có thể tham khảo và xử lý khi cần thiết. Ngoài ra bạn có thể email tới support@haravan.com để được hỗ trợ.

1. Quy định 7 ngày từ Facebook: 

Trường hợp khách hàng bị vi phạm chính sách Facebook liên quan đến thẻ tin nhắn sẽ ảnh hưởng đến việc gửi tin nhắn cho khách hàng đã nhắn tin quá 24 giờ. 

Chi tiết thông tin: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/message-tags/ 

Tái hiện trên HaraSocial:

2. Khách chặn trang: 

Trong trường hợp khách hàng chặn tương tác với shop trên Facebook, hệ thống sẽ báo lỗi không gửi được tin nhắn đến cho khách hàng. 


3. Tin nhắn riêng tư