Cần kiểm tra thiết lập phân chia công việc xem đã bật / tắt các tùy chọn như thế nào. Nếu bật hết cả 3 tùy chọn, thì khi có hội thoại là tin nhắn mới đến: 

  • Hệ thống tự động chia hội thoại cho các nhân viên đang online. 
  • Nhân viên nào để chế độ nhận hội thoại là Tạm nghỉ hoặc quá 10 phút không có tương tác sẽ tự động chuyển sang Tạm nghỉ, các khách hàng đang được chỉ định cho những nhân viên này sẽ được gỡ chỉ định và chỉ định lại cho nhân viên đang online khác. 
  • Nếu đang chỉ định cho nhân viên A, nhân viên B vào chat ra thì sẽ tự động chuyển chỉ định lại cho nhân viên B (hệ thống sẽ có ghi lại lịch sử chỉ định).

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!