Đây là công cụ hỗ trợ phân chia các hội thoại tự động cho các nhân viên dựa theo trạng thái hoạt động, nhằm đảm bảo được sự đồng nhất và công bằng cho các nhân viên trong việc xử lý hội thoại. 

 • Theo dõi được khối lượng công việc của mỗi nhân viên thông qua các tin nhắn được chỉ định.

 • Tiết kiệm được thời gian thao tác và mang lại hiệu quả cao cho nhà bán hàng. 

 • Các nhân viên được phân chia hội thoại theo luồng tự động nên luôn đảm bảo được sự công bằng và đồng đều cho các nhân viên.

MỤC LỤC: 

1.Chế độ nhận hội thoại ở đâu? 

Truy cập Harasocial → Hội thoại → Chế độ nhận hội thoại sẽ nằm bên cạnh tính năng Trạng thái hội thoại. 

Đây là trạng thái để nhân viên có thể sử dụng trong trường hợp bạn thiết lập tính năng phân chia hội thoại tự động:

 • Những nhân viên để chế độ nhận hội thoại là Đang trực tuyến thì hệ thống sẽ chỉ định hội thoại tự động cho họ.

 • Trường hợp nhân viên để chế độ nhận hội thoại là Tạm nghỉ thì hệ thống sẽ không chỉ định hội thoại cho họ nữa. 

Lưu ý: Các nhân viên nghỉ việc và không đăng nhập vào hệ thống trực chat Harasocial thì mặc định chế độ nhận hội thoại sẽ là Tạm nghỉ.

2. Thiết lập phân chia công việc tự động: 

Truy cập Harasocial → Cài đặt → Chọn Cài đặt cửa hàng → Phân chia công việc. Tại đây sẽ có 3 tùy chọn để lựa chọn và bật - tắt tùy vào nhu cầu vận hành của bạn:

 1. Tự động phân công hội thoại cho nhân viên Đang trực tuyến:

Các hội thoại là tin nhắn sẽ được chia đều tự động cho các nhân viên đang ở chế độ nhận hội thoại là Đang trực tuyến. Cơ chế phân chia hội thoại sẽ theo hình thức xoay vòng. 

Ví dụ: Có 2 nhân viên A và B đang trực tuyến và có 3 hội thoại mới, hệ thống sẽ phân chia như sau → 1 hội thoại cho A, 1 hội thoại cho B và tiếp tục 1 hội thoại cho A.

Lợi ích: 

 • Tăng tinh thần tập trung trả lời / chăm sóc khách hàng. 

 • Tăng hiệu suất công việc 

 • Nâng cao cơ hội bán hàng và chốt đơn 

Lưu ý: 

 • Các loại hội thoại chưa được hỗ trợ phân chia tự động bao gồm: bình luận Facebook, tin nhắn và bình luận Instagram, tin nhắn Zalo. Chỉ hỗ trợ tin nhắn Facebook.
 • Tính năng phân chia hội thoại tự động sẽ hoạt động chính xác hơn trên hội thoại tin nhắn Facebook ở chế độ tách trang. 
 • Còn đối với các kênh khác như Instagram, Zalo, Shopee và bình luận trên Facebook, hệ thống chưa hỗ trợ tự động chỉ định hội thoại theo khách hàng bao gồm ở cả chế độ gộp. 
 1. Tự động gỡ giao việc nếu nhân viên chuyển sang chế độ Tạm nghỉ:

Nếu nhân viên nào đang ở chế độ nhận hội thoại là Tạm nghỉ thì hệ thống sẽ không tự động giao thêm hội thoại cho nhân viên này nữa.

Lợi ích: 

 • Nhân viên có thể tập trung xử lý các hội thoại còn tồn đọng khi có quá nhiều hội thoại mới đổ vào. 

 • Việc xử lý hội thoại và chăm sóc khách hàng được hiệu quả hơn. 

 • Tránh bỏ quên các hội thoại.

 1. Tự động chuyển qua chế độ Tạm nghỉ:

Nếu bật chế độ này, trong vòng 20 phút nếu nhân viên đăng xuất hoặc không trả lời bất cứ hội thoại nào thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua chế độ nhận hội thoại là Tạm nghỉLợi ích: 

 • Hỗ trợ cho nhân viên trong các trường hợp đang xử lý vấn đề cá nhân hoặc đang nghỉ giải lao → Chưa thể tập trung xử lý hội thoại.

Bạn có thể quan tâm:

Chúc bạn kinh doanh thành công!