MỤC LỤC: 

I. Đối với Direct message

1. Story reply 

Story reply là trường hợp khách hàng xem story được đăng trên trang của bạn và thực hiện gửi tin nhắn đến trang ngay tại màn hình story. 

Phiên bản story reply hiện tại có các hạn chế sau đây:

  • Chưa hiển thị được tin nhắn từ khách hàng có định dạng .GIF hoặc sticker (Ảnh GIF hoặc sticker nhãn dán được chọn và gửi ra từ thư viện của Instagram)

  • Theo chính sách bảo mật thông tin của Instagram (xem chính sách tại đây), story sẽ hết hạn sau 24 tiếng đăng tải. Các story hết hạn sẽ được chuyển thành chế độ lưu trữ. Bạn không thể xem được trực tiếp nội dung story sau khi story hết hạn. 

2. Story mention

Story mention là trường hợp khách hàng tag hoặc mention trang của bạn (nhắc đến trang của bạn) trên chính story của khách hàng. 

Phiên bản story mention hiện tại có các hạn chế sau đây:

  • Chưa hiển thị được trực tiếp nội dung story khi khách hàng mention (nhắc đến) trang của bạn trên story của khách hàng. 

=> Hướng xử lý: tại Harasocial, nhấn vào đường dẫn màu xanh (link) trong story để xem nội dung story. 

  • Chưa hiển thị được nội dung story khi khách hàng mention (nhắc đến) trang của bạn trên story, sau đó chọn gửi story trực tiếp đến trang của bạn. 

  • Theo chính sách bảo mật thông tin của Instagram (xem chính sách tại đây), story sẽ hết hạn sau 24 tiếng đăng tải. Các story hết hạn sẽ được chuyển thành chế độ lưu trữ. Bạn không thể xem được trực tiếp nội dung story sau khi story hết hạn. 

3. Reaction

Hiện tại, Harasocial chỉ hỗ trợ hiển thị các reaction (biểu tượng bày tỏ cảm xúc) trên tin nhắn của khách hàng và của trang. Bạn không thể thực hiện bày tỏ cảm xúc trên tin nhắn. 

4. Các dạng tin nhắn chưa hỗ trợ

  • Khi khách hàng thực hiện gửi tin nhắn đến trang của bạn kèm theo bài viết (bằng cách nhấn giữ vào hình của bài viết trên trang chủ và chọn “Gửi tin nhắn”): Chưa hỗ trợ hiển thị bài viết có đăng kèm 2 hình ảnh trở lên. 

  • Chưa hỗ trợ hiển thị tin nhắn có định dạng .GIF

  • Chưa hỗ trợ gửi hoá đơn xác nhận đơn hàng theo template

II. Đối với Comment

  • Chưa hiển thị được avatar khách hàng 

  • Chưa đồng bộ được thông tin người bình luận vào danh sách khách hàng 

=> Hướng xử lý: sử dụng chức năng Nhắn tin trên bình luận để chuyển khách hàng vào hội thoại tin nhắn

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!