Đây sẽ là nơi để các bạn tạo các công cụ thu thập thêm khách hàng, ở cả online lẫn offline:

Hiện tại hệ thống cung cấp 5 công cụ để giúp bạn tăng trưởng:

  • Facebook Comment: tự động nhắn tin và trả lời bình luận khi khách hàng bình luận trên 1 hoặc nhiều bài đăng trên Fanpage đang kết nối.
  • Customer chat: giúp bạn tích hợp live chat vào website dưới dạng chatbox.
  • QR Code: giải pháp kết nối khách hàng từ offline, cửa hàng lên online bằng cách dùng smartphone để quét mã QR Code.
  • JSON Ads: Tự động trả lời khi khách hàng của bạn tương tác với quảng cáo tin nhắn trên Facebook.
  • Đăng ký bằng tích chọn: giúp khách hàng nhận tin nhắn Messenger khi tích chọn vào biểu mẫu trên website.