Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng công cụ QR Code này cho khách hàng mới, bạn cần tắt chức năng Câu hỏi thường gặp trước. 


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!