Quản lý bán hàng

Theo dõi tồn kho sản phẩm
Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra.  Theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp Nhà bán hàng tránh việc bán các sản phẩm ...
Fri, 10 Tháng 9, 2021 at 5:18 CH
Thuộc tính sản phẩm
Mỗi một sản phẩm có thể phiên bản khác nhau. Ví dụ, một Sản phẩm A có ba màu: xanh, đỏ, vàng thì nghĩa là có ba phiên bản sản phẩm A mà Nhà bán hàng có thể ...
Thu, 12 Tháng 8, 2021 at 3:52 CH

Cùng danh mục

Haravan Chính Thức Ra Mắt Ứng Dụng Chat & Chốt Đơn Harasocial