Livestream version 1

Thiết Lập Chiến Dịch Livestream Bán Hàng Tự Động
Livestream hiện nay đang rất phổ biến trên các nền tảng như Facebook, Instagram, Tik Tok, Shopee,... nhằm hỗ trợ cho người bán có thể kinh doanh thông qua h...
Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 5:03 CH
Xử Lý Hội Thoại Và Thực Hiện Tạo Đơn Trong Chiến Dịch Livestream
MỤC LỤC:  Giới thiệu về bộ lọc livestream: Các bước thực hiện chốt đơn cho khách:  Bước 1: Nhận chốt đơn  Bước 2: Liên hệ với khách hàng để chốt đơn:  ...
Wed, 14 Tháng 12, 2022 tại 3:42 CH
Hướng Dẫn Thêm Nhanh Hàng Loạt Sản Phẩm Tùy Biến Từ Google Sheets, Excel
Sản phẩm tùy biến là các sản phẩm không được lưu trong danh sách sản phẩm, chính vì vậy các sản phẩm tùy biến được thêm nhanh trong chiến dịch livestream củ...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 4:28 CH

Cùng danh mục