Bắt đầu

Chiến dịch livestreams bán hàng tự động
Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo 1 chiến dịch livestreams bán hàng tự động trong Harasocial.  Yêu cầu để khởi tạo được chiến dịch: Đã đăng ký và sử dụ...
Mon, 4 Tháng 7, 2022 at 9:18 SA
Hướng dẫn thêm nhanh hàng loạt sản phẩm chốt đơn livestream từ Google Sheets, Excel
Thêm sản phẩm tùy biến cho phép bạn linh hoạt thực hiện kịch bản livestream với Harasocial:  Chào bán các sản phẩm không quản lý tồn kho lâu dài, mỗi mẫu ...
Mon, 4 Tháng 7, 2022 at 9:20 SA

Cùng danh mục

Haravan Chính Thức Ra Mắt Ứng Dụng Chat & Chốt Đơn Harasocial