Kinh nghiệm triển khai chương trình

Checklist các công việc để triển khai chương trình referral marketing
Để 1 chiến dịch Referral marketing được thành công đòi hỏi nhiều yếu tố. Tuy nhiên 2 yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là phần quà và đối tượng bạ...
Fri, 20 Tháng 8, 2021 at 11:32 SA

Cùng danh mục

Haravan Chính Thức Ra Mắt Ứng Dụng Chat & Chốt Đơn Harasocial