Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Sự kiện

Thông báo quan trọng: Nâng cấp HaraPage lên phiên bản mới HaraSocial

Cập nhật: Nhằm đem lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất phiên bản mới, chúng tôi sẽ lùi thời gian nâng cấp HaraPage qua HaraSocial và sẽ thông báo lại sau. T...
Đăng bởi Admin
Fri, 5 Tháng 6, 2020 at 2:40 PM
Sự kiện

Thông báo dời ngày chuyển đổi HaraPage qua hệ thống mới HaraSocial

Nhằm đem lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất phiên bản mới, chúng tôi sẽ lùi thời gian nâng cấp HaraPage qua HaraSocial và sẽ thông báo lại sau.  Trong ...
Đăng bởi Admin
Fri, 5 Tháng 6, 2020 at 3:18 PM
Sự kiện

HaraPage sẽ được chuyển qua phiên bản mới HaraSocial

Cập nhật: HaraPage sẽ chuyển qua phiên bản mới HaraSocial vào 24h ngày 26/07 Kính gửi quý khách hàng! Haravan kính mời quý khách chuyển đổi qua phiên bản ...
Đăng bởi Admin
Sun, 26 Tháng 7, 2020 at 2:30 PM
Sự kiện

Cập nhật thời gian nâng cấp lên phiên bản mới ngày 31/07

Cập nhật: Kính mời quý khách chuyển qua sử dụng phiên bản mới HaraSocial tại đây Kính gửi quý khách hàng! Haravan kính mời quý khách chuyển đổi qua phiên ...
Đăng bởi Admin
Sat, 1 Tháng 8, 2020 at 7:22 AM
Sự kiện

Thông báo quan trọng: Nâng cấp và hợp nhất nền tảng HaraFunnel & HaraSocial

Sau hơn 1 năm phát triển và liên tục nâng cấp, Haravan sẽ chính thức nâng cấp, hợp nhất 2 phiên bản HaraFunnel và HaraSocial lên phiên bản mới từ ngày 31/03...
Đăng bởi Admin
Wed, 31 Tháng 3, 2021 at 9:47 AM