Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Các cài đặt sau kết nối Harasocial

Cách thêm và thiết lập phân quyền nhân viên

1. Cấp quyền cho nhân viên Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách: - Truy cập ...
Đăng bởi Admin
Sun, 28 Tháng 3, 2021 at 11:19 PM
Tạo trả lời nhanh trên Harasocial

Tạo trả lời nhanh trên Harasocial

Việc thiết lập sẵn các câu trả lời nhanh sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chăm sóc, tư vấn khách hàng thông qua chat. Giúp bạn tiết kiệm thời gian soạn thảo...
Đăng bởi Admin
Thu, 9 Tháng 1, 2020 at 2:10 PM
Các cài đặt sau kết nối Harasocial

Cấu hình ca làm việc

    Truy cập Cài đặt trang -> Thời gian làm việc -> Thiết lập các ca theo từng thứ trong tuần, bạn có thể thêm ca làm việc ứng với các thời gian tr...
Đăng bởi Admin
Thu, 11 Tháng 3, 2021 at 3:35 PM
Các cài đặt sau kết nối Harasocial

1 số lỗi thường gặp liên quan đến kết nối Facebook

Trong quá trình xử dụng sản phẩm, trong vài trường hợp liên quan đến kết nối hệ thống Facebook sẽ phát sinh lỗi. Bên dưới là 1 số lỗi chúng tôi tổng hợp lại...
Đăng bởi Admin
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 7:16 AM
Các cài đặt sau kết nối Harasocial

Tích hợp Google Sheet: xuất dữ liệu từ chatbot sang Google Sheet

Google sheet là một trong những nền tảng mạnh mẽ và thông dụng trên thế giới và hoàn toàn miễn phí, bảo mật cao. Bạn có thể tận dụng Google Sheet để: Xuất...
Đăng bởi Admin
Mon, 19 Tháng 4, 2021 at 5:16 PM