Bắt đầu sử dụng

Quản lý tài khoản và phân quyền cho nhân viên
Hướng dẫn thêm và Phân quyền nhân viên a. Cấp quyền nhân viên Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền c...
Wed, 23 Tháng 6, 2021 at 4:21 PM
Đăng ký tài khoản Haravan sử dụng Harasocial và quản lý kênh kết nối trong Harasocial
Để sử dụng được HaraSocial, bạn cần đăng ký tài khoản Haravan. Truy cập https://harasocial.com và tiến hành đăng ký tài khoản: Trên trang đăng kí harava...
Wed, 16 Tháng 6, 2021 at 4:25 PM
Thanh toán và nâng cấp gói dịch vụ Harasocial
Hướng dẫn đăng kí gói dịch vụ Omni Trong trường hợp đăng ký mới tài khoản, bạn được 15 ngày dùng thử miễn phí. Sau đó bạn cần đăng ký mua gói dịch vụ để đ...
Wed, 21 Tháng 7, 2021 at 4:51 PM
Thiết lập phân chia công việc cho nhân viên
Với tính năng này, bạn có thể đảm bảo sự đồng nhất, công bằng cho các nhân viên cũng như có thể theo dõi được công việc mà mỗi nhân viên đã làm để tính KPI ...
Sun, 13 Tháng 6, 2021 at 10:11 PM
Cách thêm và thiết lập phân quyền nhân viên
1. Cấp quyền cho nhân viên Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách: - Truy cập ...
Sun, 28 Tháng 3, 2021 at 11:19 PM
Cấu hình ca làm việc và ngừng chatbot trả lời tự động trong thời gian làm việc
Việc cấu hình ca làm việc cho nhân viên rất quan trọng, bạn dễ dàng kiểm soát được hiệu quả nhân viên theo ca, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh n...
Sun, 13 Tháng 6, 2021 at 9:46 PM
Hướng dẫn nâng cấp Social Advanced
Social Commerce Advanced là 1 gói giải pháp mới và nâng cao, bao gồm nhiều tình năng để nhà bán hàng kinh doanh và tăng trưởng trên mạng xã hội tốt hơn:  ...
Wed, 28 Tháng 4, 2021 at 4:05 PM
Thiết lập nhãn phân loại khách hàng và đồng bộ nhãn từ Facebook inbox về Hara
MỤC LỤC 1. Tạo nhãn phân loại hội thoại 2. Đồng bộ nhãn từ Facebook về Harasocial 1. Tạo nhãn phân loại hội thoại Để cài đặt và tạo nhãn quản lý hội t...
Mon, 21 Tháng 6, 2021 at 8:42 AM

Cùng danh mục