Bạn chỉ nên sử dụng 1 trong 2 phiên bản Livestream V1 hoặc V2 tránh trường hợp vận hành kinh doanh bị rối. Tuy nhiên trong trường hợp bạn sử dụng song song cả 2 phiên bản, bạn cần thực hiện tắt cấu hình tự động hỏi số điện thoại và địa chỉ của 1 phiên bản (V1 hoặc V2). 

Lưu ý: Chỉ cần tắt cấu hình 1 lần là có thể áp dụng cho toàn bộ cửa hàng.