Do một số hạn chế của mẫu xác nhận mặc định của Facebook, Haravan đã phát triển thêm mẫu xác nhận mới giúp gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng của bạn. 

Mẫu xác nhận của Haravan có một số ưu điểm nổi bật như:

  • Hiển thị giá tiền từng sản phẩm để khách hàng dễ dàng kiểm tra và phản hồi lại cho nhân viên nếu có sơ sót.
  • Hiển thị trạng thái đơn hàng.
  • Hiển thị chi tiết thành tiền bảo gồm tổng tiền hàng, khuyến mãi và phí vận chuyển hỗ trợ khách hàng kiểm tra lại số tiền mình phải thanh toán nhanh chóng.

Nội dung


1. Hiểu về hai loại mẫu xác nhận

Lưu ý: Hai mẫu đơn xác nhận hiện chỉ được áp dụng cho kênh Facebook.

Mẫu xác nhận mặc định Facebook

Mẫu xác nhận Haravan

Có 4 mục là: danh sách sản phẩm đã đặt, phương thức thanh toán, địa chỉ giao hàng, tổng tiền thanh toán.  

Có 6 mục: Danh sách sản phẩm đã đặt, Trạng thái đơn hàng, Thời gian đặt hàng, Phương thức thanh toán, Địa chỉ, Thành tiền.

Nếu sau 24 giờ kể từ lần tương tác cuối của khách hàng có đơn hàng mới được tạo ra, template xác nhận của Facebook sẽ được gửi cho họ. 

Template xác nhận của Haravan sẽ được gửi tới khách hàng cho đơn hàng được tạo ra trong khoảng thời gian 24 giờ kể từ lần cuối khách tương tác với trang. 

Không cần cấp quyền

Cần cấp quyền.


Lưu ý: Trang cần đươc cấp quyền website để hệ thống thực hiện gửi mẫu xác nhận của Haravan

  • Nếu trong trường hợp bạn không có quyền quản trị trang Fanpage, bạn có thể liên hệ quản trị viên của trang để thực hiện ủy quyền website.

  • Nếu bạn là quản trị viên trang Fanpage, bạn thực hiện ủy quyền website như sau: Bạn vào hệ thống HaraSocial > chọn Trợ lý chat > Công cụ > Thực hiện thêm doamin này https://app.harasocial.com/ vào ô Ủy quyền website > Lưu.2. Trải nghiệm thực tế:

Sau khi đã tạo đơn hàng và chuyển đơn hàng sang Omni để xử lý, các bước tạo đơn hàng bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây. Tại tin nhắn messenger của khách hàng sẽ nhận được một mẫu hóa đơn bao gồm "Chi tiết đơn hàng" 

Và sau mỗi thao tác xử lý, các trạng thái của đơn hàng sẽ tự cập nhật trong mẫu hóa đơn của khách hàng bao gồm trạng thái như sau:3. Cấp quyền cho HaraSocial để kích hoạt template Haravan. 

Chỉ có chủ tài khoản mới được phép cấp quyền cho HaraSocial.


Nếu bạn đang đăng nhập bằng tài khoản chủ sở hữu, bạn sẽ thực hiện cấp quyền trong Trợ lý chat > Hội thoại > Cấu hình chung. Khi bạn chọn kích hoạt Tự gửi thông báo xác nhận đơn hàng, nút Kích hoạt ngay sẽ hiển thị. 


Nếu người dùng là những tài khoản khác mang quyền nhân viên trực chat, nhân viên Marketing, báo cáo viên, quản trị viên, sẽ không thể thực hiện thao tác cấp quyền. Bạn sẽ thấy dòng thông báo yêu cầu chủ tài khoản vào kích hoạt


Khi nhấn chọn Kích hoạt, bạn sẽ được dẫn đến trang cấp quyền truy cập, hãy chọn Đồng ý.

Đây là kết quả khi đã thực hiện cấp quyền xong

Lưu ý: 

Khi bạn kết nối trang với tài khoản HaraSocial khác, cả bạn và khách hàng của bạn sẽ không xem được chi tiết đơn hàng đã tạo trước đó. 


Khi bạn click vào chi tiết đơn hàng, dòng thông báo về việc thay đổi tài khoản của trang sẽ hiển thị.Về phía khách hàng, khi họ click vào xem chi tiết đơn hàng, thông báo đơn hàng không tồn tại sẽ được hiển thị như trên.