Nhãn (tag) trong Harasocial là 1 tính năng giúp bạn phân loại khách hàng để chăm sóc, bán hàng và Marketing được hiệu quả hơn.  

Để hỗ trợ người dùng mới sử dụng HaraSocial, Bản cập nhật ngày 22/09/2021 sẽ tự động bổ sung 3 thư mục nhãn mặc định (áp dụng cho page lần đầu kết nối với Harasocial):

 • Tư vấn - Bán hàng
 • Vận hành - Giao hàng
 • Nhóm khách hàng                   
 • Danh sách nhãn mẫu

Danh sách nhãn mẫu


Sử dụng như thế nào để có hiệu quả?

Tất cả các nhãn mặc định được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng của khách để bạn dễ dàng sử dụng ngay từ lần đầu kết nối.

1. Đào tạo nhân viên có thói quen gắn nhãn mỗi khi thực hiện xử lý hội thoại của khách hàng.

Ví dụ: Khách hỏi giá sản phẩm nhưng chưa mua, hãy gắn nhãn "Đang cân nhắc" cho họ. Hoặc khách hỏi 1 sản phẩm đã hết hàng, hãy gắn nhãn "Hết hàng" cho họ:

 

2. Lọc hội thoại và thực hiện những giải pháp thích hợp để chăm sóc khách hàng của bạn tốt hơn và bán được nhiều hàng hơn.

 • Với nhân viên trực chat: xử lý bằng cách lọc và tìm các nhãn. Ví dụ: lọc các khách được gắn nhãn "Hết hàng" để thông báo lại cho họ rằng đã có hàng rồi:
Xem thêm hướng dẫn về Nhãn hội thoại.

 • Với chatbot, có thể tạo sẵn điều kiện nhãn để gửi kịch bản tự động. Ví dụ, khi có khách hàng được gắn nhãn "Đang cân nhắc", gửi ngay cho họ chuỗi các tin nhắn hỏi thăm và gửi khuyến mãi để họ ra quyết định mua trong 24 giờ:Bạn có thể tham khảo khung giờ gửi các tin nhắn trong kịch bản như bên dưới:Xem thêm hướng dẫn về:
Thiết lập kịch bản chăm sóc tự động bằng chatbot.
Xử lý theo điều kiện.

Nếu bạn đang sử dụng Harasocial từ trước khi có bản cập nhật bổ sung nhãn mặc định này, bạn có thể tham khảo và bổ sung thủ công các nhãn dưới đây để vận hành bán hàng tốt hơn nhé:

Tư vấn – Bán hàng

 • Quan tâm
 • Giá cao
 • Thích ưu đãi
 • Hết hàng
 • Đã tư vấn
 • Thiếu địa chỉ
 • Thiếu số đt
 • Chờ thanh toán
 • Chờ chuyển khoản
 • Không nghe máy
 • Đã chốt đơn

Vận hành – Giao hàng

 • Giao gấp
 • Chờ giao lại

Nhóm khách hàng

 • Bom hàng
 • Spam
 • Khách chặn shop
 • Mua sỉ
 • Mua lần đầu
 • Khách quen