Bạn có đang gặp phải trường hợp lọc báo cáo nhãn hội thoại theo khung thời gian khác nhau nhưng lại cho ra chỉ số khác nhau không?Nguyên nhân: 

Báo cáo nhãn hội thoại tính như sau:

  • Chỉ tính trên các nhãn được nhân viên gắn trên hội thoại của page

  • Không tính trên nhãn được cấu hình gắn auto hoặc từ chatbot, hoặc sync từ hệ thống khác (Facebook).

  • Báo cáo được tính bắt đầu từ ngày phát triển bảng báo cáo theo nhãn (ngày 9/9/2021), từ trước ngày này thì sẽ không có dữ liệu để tính trong báo cáo.