Trường hợp tên khách hàng từ Zalo không hiển thị trên Hội thoại của Harasocial sẽ như thế nào ? 

Nguyên nhân 

Do những khách hàng này chưa quan tâm (theo dõi) kênh Zalo OA doanh nghiệp của bạn. 

Cách xử lý: 

Khi khách hàng nhấn nút Quan tâm, hệ thống Harasocial sẽ đồng bộ hiển thị tên khách hàng về hệ thống.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!